Hälsotjänster ➔ Studerandehälsovård ➔

Kronoby studerandehälsovård 

Gymnasieutbildning:

Kronoby gymnasium, Idrottsvägen 2, 68500 Kronoby
Tfn 050 362 9954 Holm Annika
förnamn.efternamn(at)soite.fi


Yrkesutbildning:

Kronoby folkhögskola, Torgarevägen 4, 68500 Kronoby
Tfn 040 489 2304 Ahlskog Eva-Maria
e-m.ahlskog(at)soite.fi

Kontaktuppgifter

Ansvarsperson

Tf avdelningsskötare
Anu Vähärautio 
Tfn 040 806 5791
förnamn.efternamn(at)soite.fi