Hälsotjänster ➔ Patientguide till MÖCS ➔

Guidekarta för sjukhusbacken

Adress: Mariegatan 16-20, 67200 Karleby

Centralsjukhusets byggnader, flyglar, och ytterdörrar har märkts ut med bokstäver på kartan och på sjukhusområdets skyltar. Små bokstäver symboliserar flyglar och stora bokstäver ytterdörrar i sjukhusets huvudbyggnad.

Ytterdörrar:

  • A1 & A2 = Huvudingångarna
  • B1 & B2 = Samjouren
  • B3 = Förvaltningen och auditoriet
  • C1 = Kapellet
  • C2 = Hjälpmedelscentralen
  • D-dörrar = Transport av varor


Vårt sjukhus totalrenoveras. Det tillfälliga läget för de enheter som renoveras finns inom parentes i tabellen nedan.


Yksikkö - Enhet
Rakennus - Byggnad
Kerros - Våning
Aikuispsykiatrian avohoito - Vuxenpsykiatrisk Öppenvårdr-flygeln och Porten
Ainon hoitoyksikkö - Aino vårdenhet
Maria-Katarina
Apuvälinekeskus - Hjälpmedelscentral
t (dörr C2)
00
Arkisto - Arkivet
k00
ATK-luokka - ADB-klass
t00
ATK-yksikkö - ADB-enheten
Karleby hälsovårdscenter

Auditorio - Auditorium
t1
Dialyysi- ja munuaisyksikkö - Dialys- och njurenheten
l2
Einarin ja Sofian ryhmäkodit - Grupphemmen Einar och Sofia
Maria-Katarina
Endokrinologian poliklinikka - Endokrinologiska poliklinikenKarleby hälsovårdscenter
Fysiatria ja kuntoutus - Fysiatri och rehabilitering
e0
Gastroenterologian poliklinikka - Gastroenterologiska poliklinikenf1
Geriatrinen poliklinikka - Geriatriska poliklinikeny
0
Hallinto - Administration
t1
Hiljainen huone - Stilla rummet
ab
0
Ihotautienpoliklinikka - Polikliniken för hudsjukdomar
m2
Infektiopoliklinikka - Infektionspoliklinikenf1
Infektiovastaanotto ("koronapoliklinikka" - Infektionsmottagningen ("coronapolikliniken")Gamla Libeck1 (ingång H)
Infektioiden torjuntayksikkö - Enheten för förebyggande av infektionerKarleby hälsovårdscenter(ingång D)
Jalkaterapeutti - Fotterapeut
f
0
Kahvio Kuppi - Cafeteria Kuppi
huvudkorridoren
1
Kappeli - Kapelletd (C1 dörr)
1
Kehityspoliklinikka - Utvecklingspolikliniken
Maria-Katarina
Keuhkosairauksien poliklinikka - Polikliniken för lungsjukdomarf1
Kirurginen osasto 7 - Kirurgiska avdelningen 7b2
Kirurginen osasto 10 - Kirurgiska avdelningen 10
c2
Kirurgian poliklinikka - Kirurgiska polikliniken


Kliininen neurofysiologia - Klinisk neurofysiologi
m
2
Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka - Polikliniken för öron-, näs- och halssjukdomar
b1
Kuuloasema - Hörselstation
bc0
Laboratorion näytteenotto - Laboratoriets provtagning
y
0
Lastensairaala - Barnsjukhusad
0
Lasten ja nuorten osasto  - Avdelning för barn och unga
a0
Lasten ja nuorten poliklinikka- Polikliniken för barn och unga

0
Lasten ja nuorten terapiapoliklinikka - Terapipolikliniken för barn och ungaLångbrogatan 1-3

Lastenpsykiatrian osasto 14 - Barnpsykiatriska avdelningen 14L2
Lastenpsykiatrian poliklinikka - Barnpsykiatriska poliklinikenp1
Leikkausosasto - Operationsavdelningen
l
1
Logistiikkakeskus - Logistikcentral
t0
Lounasravintola Kippo - Lunchrestaurang Kippo
g0
Magneetti - Magnet
p00
Naistentautien poliklinikka - Kvinnopolikliniken
a1
Nefrologian poliklinikka - Nefrologiska poliklinikenf1
Neurologian ja vaativan kuntoutuksen osasto "Neku" - Avdelning för neurologi och krävande rehabiliteringm
1
Neurologian poliklinikka - Neurologiska polikliniken
m
2
Neurologian valvonta - Neurologisk övervakning
c2
Neuvonta - Information
a
1
Nuorisopsykiatrian osasto - Ungdomspsykiatriska avdelningen 17
r
0
Nuorisopsykiatrian poliklinikka - Ungdomspsykiatriska polikliniken
r
0
Palliatiivinen poliklinikka - Palliativa poliklinikeny
0
Patologian laboratorio - Patologiska laboratoriet
Vasarakuja 15 - Hammargränd 15

Pikkulapsipsykiatrian tiimi - Småbarnspsykiatriska teamet
H1
2
Potilashotelli - Patienthotell
L1
1
Potilastoimisto - Patientbyrå
a
1
Psykiatrian osasto 15 - Psykiatriska avdelningen 15
p
2
Psykologian palveluyksikkö - Serviceenheten för psykologi
r

Puheterapia - Talterapi
b
1
Rekrytointiyksikkö - Rekryteringsenhet
H1
1
Röntgen - Röntgen
g
1
Sairaalapastorit - Sjukhuspastorerna
d
1
Silmätaudit - Ögonsjukdomar
b
1
Sisätautien osasto 8 - Inremedicinska avdelningen 8c0
Sisätautien osasto 9 - Inremedicinska avdelningen 9b0
Sisätautien poliklinikka - Inremedicinska poliklinikenf1
Sosiaalityön yksikkö - Enheten för socialt arbete
ab0
Suu- ja hammassairauksien poliklinikka - Pkl för tand- och munsjukdomar
d
1
Sydänpoliklinikka - Hjärtpolikliniken
c
0
Sydäntoimenpideyksikkö - Hjärtundersökningsenheten
g/l
1
Sydänvalvonta - Hjärtövervakning
c
0
Synnytys- ja naistentaudit, osasto 3 - Förlossning och kvinnosjukdomar, avdelning 3
a
2
Syöpätautien poliklinikka - Polikliniken för cancersjukdomar
d
1
Talous-, henkilöstö- ja toimistopalvelut - Ekonomi-, personal- och byråservice
t
1
Teho-osasto - Intensivvård
k
2
Vastasyntyneiden teho ja valvonta - Nyföddas intensiv och övervakning
a
0
Välinehuoltokeskus - Instrumentvård
f
0
Yhteispäivystys - Samjouren
l
0
Yleislääketieteen osasto 2 - Allmänmedicinska avdelningen 2y
0
Äitiyspoliklinikka - Mödrapolikliniken
a
1