OLKA-verksamheten vid Mellersta Österbottens centralsjukhus

OLKA® är en koordinerad organisations- och frivilligverksamhet vid sjukhus. Syftet med verksamhetens är att erbjuda patienter och deras närstående icke-brådskande möten. Målet är dessutom att stödja patienter i att leva med sin sjukdom. OLKA genomförs som ett samarbete mellan Mellersta Österbottens centralsjukhus och Kosti ry. OLKA är en samarbetsmodell skapad av HUS och EJY ry.

OIVA-informationstjänst

Från OLKA får man information om patientföreningar. Föreningarna och sjukhusets enheter håller temadagar vid OLKA-verksamhetsställena. Temadagar vid OLKA-verksamhetsställena reserveras hos OLKA.

TOIVO-stödtjänsten och den frivilliga ILONA-tjänsten

OLKA koordinerar sjukhusets frivilligverksamhet. Alla OLKA:s frivilliga har förberetts för sin uppgift och de har förbundit sig till tystnadsplikt. Frivilliga fungerar som sällskap och stöd för patienter, och är inte involverade i patientens vård. Den frivilliga ersätter inte personalens arbete, men för med sig glädje, stöd och hopp till sjukhusvardagen.

OLKA förmedlar kamratstöd till patienten och deras närstående. Kamratstöd hjälper patienten anpassa sig till livet med sin sjukdom och stärker egenvården..

Man kan fungera som sjukhusfrivillig också utan egen erfarenhet av sjukdom eller handikapp. Frivilliga fungerar bland annat som assistenter i aulor, samtalspartner och lekkamrater.Kontaktuppgifter

Projektchef
Marianna Ylilehto 
tfn 040 569 5033

Projektarbetare
Kirsi Manninen 
tfn 040 569 5023