Hälsotjänster ➔ Rådgivningarna ➔

Rådgivningarna

Aktuellt

Rådgivningsverksamheten i Perho ådal

Halso rådgivning är stängd t.o.m. 30.9. Rådgivningsverksamheten har centraliserats till Pajala rådgivning.

Elektronisk kontakt på Soites rådgivningar

Elektronisk kontakt och så kallad dubbelriktad kommunikation är i bruk på rådgivningarna i Soites område. Det innebär att en anställd vid Soite och en klient kan kommunicera elektroniskt via Soites Egenvårdstjänst. Elektronisk kontakt är i bruk på alla mödra-, preventiv- och barnrådgivningar i Soite.


Via den elektroniska Egenvårdstjänsten kan en klient skicka ett meddelande till Soites rådgivning när det passar hen bäst. En hälsovårdare på rådgivningen svarar på meddelandet eller ringer klienten så snart som möjligt under tjänstetid.

Vänligen observera att en redogörelse över tillfällig vårdledighet för att sköta ett barn inte kan göras elektroniskt. Om barnet är i rådgivningsåldern bör du kontakta rådgivningarnas centraliserade kundservicenummer. Om det är fråga om ett barn i skolåldern bör du kontakta skolhälsovårdaren.

Vid identifiering i e-tjänsterna används nättjänsten Suomi.fi och inloggningen sker med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. Meddelandena förmedlas via nättjänsten på ett datasäkert sätt och utomstående kan inte läsa, kopiera eller ändra dem.

Anvisning: Så här skickar du ett meddelande till Soite via Egenvårds-tjänsten.pdf


Rådgivningarnas centraliserade telefontjänst

Soite har en centraliserad telefontjänst för rådgivningarna på numret 06 826 4477. Telefontjänsten är öppen från måndag till torsdag kl. 8-13 och fredagar kl. 8-11. Telefontjänsten använder också en återuppringningstjänst. Om du vill att rådgivningen ringer upp dig kan du lämna en begäran om det. Du kan lämna denna begäran måndag till torsdag kl. 8-12 och fredagar kl. 8-10.

Till den centraliserade telefontjänsten hör mödrarådgivningarna, barnrådgivningarna och preventivrådgivningarna i Mellersta Österbottens landskap. Rådgivningarna i Kronoby och Soites familjerådgivningar hör inte till telefontjänsten.

Via rådgivningarnas centraliserade telefontjänst kan du:

  • få rådgivning i mödra- och barnrådgivningsärenden
  • anhålla om en redogörelse över tillfällig vårdledighet om ditt barn insjuknat. Observera att redogörelsen inte skrivs i efterhand.
  • boka mottagningstider till rådgivningar (kan också göras elektroniskt)
  • avboka rådgivningstider (kan också göras elektroniskt)

Telefonsamtalen som kommer till klienttjänstnumret besvaras av rådgivningarnas hälsovårdare.


Kraftfamiljer 

Barnrådgivningarna i Soites område har tagit i bruk verksamhetsmodellen Voimaperheet (kraftfamiljer). Vi ber alla föräldrar fylla i ett Voimaperheet-formulär före sitt barns fyraårskontroll. Formuläret skickas hem till familjerna månaden innan barnet fyller fyra år. Om ni inte fått formuläret hemskickat, får ni det av hälsovårdaren vid rådgivningsbesöket.

Formuläret används för att identifiera de familjer som kunde ha hjälp av föräldrarådgivningsprogrammet som ordnas via internet och per telefon. Målet för programmet är att under en familjecoach handledning stärka föräldrarnas positiva föräldrafärdigheter samt kontroll över vardagen. Programmet försöker nå de familjer som har problem som har att göra med ett barns beteende. Föräldrahandledningen genomförs av Voimaperheet-arbetsgruppen vid Åbo universitet.

Mera information:
www.utu.fi/voimaperheet
voimaperheet@utu.fi


Kontaktuppgifter

Rådgivningarnas centraliserade kundservicenummer
tfn 06 826 4477
mån-tors kl. 8-13 fre kl. 8-11

Ta kontakt elektroniskt:

Barnrådgivningarna

Mödrarådgivningarna

Preventivrådgivningarna


Avdelningsskötare 
Jenna-Mari Pentinmikko
tfn 044 730 7971 


Serviceområdeschef
Minna Lönnbäck
tfn 044 780 9442


 
 
 

Elektronisk kontakt 
Tidsbeställning till rådgivningarnas influensavaccinationerVi finns på Instagram: