Hälsotjänster ➔ Munhälsovården ➔

Barn i rådgivningsåldern

Grunden för en god mun- och tandhälsa läggs redan i tidig barndom. Föräldrarnas intresse för den egna och barnets munvård är av största vikt.

Det är bra att redan från barnsben vänja barnet vid hälsosamma matvanor. Man beaktar en regelbunden måltidsrytm dagligen, undviker att småäta och använder vatten som törstsläckande dryck.

Det är bra om föräldrarna ger råd och handleder barnet i frågor som gäller daglig munvård bl.a. genom att se till att barnet borstar tänderna två gånger per dag.

Alla tandvårdstider för barn i rådgivningsåldern beställs via den elektroniska Egenvårdstjänsten. Via den elektroniska tjänsten kan du också ändra eller avboka en beställd tid. Om du inte kan använda den elektroniska tidsbeställningen kan du i Karleby boka tid per telefon. Ring då den centraliserade tidsbeställningen tfn 06 828 7400 eller din egen tandklinik.

Tid för munhälsokontroll för barn i rådgivningsåldern (1-6 år) beställs till en munhygienist via den elektroniska Egenvårdstjänsten. Du kan välja lämplig tandklinik. Under tandklinikens namn kan du välja tid och munhygienist.

Beställ tid för ditt barns första munhälsokontroll i 1-årsåldern. Följande tider beställs i 3- och 5-årsåldern. Om ditt barn inte har varit på munhälsokontroll i 1-årsåldern, beställ tid så snart som möjligt via den elektroniska Egenvårdstjänsten.

Föräldrarna/vårdnadshavarna beställer mottagningstid för sitt barn ända till 6-årsåldern enligt den individuella vårdplanen som överenskommits på mottagningsbesöket.

Tidsintervallerna mellan besöken bestäms utifrån barnets mun- och tandhälsa, barnets allmänna hälsotillstånd och vårdrutinerna hemma.

Barnet kallas till tandläkarmottagning för ett återkommande besök för första gången när skolgången inletts, i regel på sommaren.

När en familj flyttar till orten, ska föräldrarna se till att barnets munhälsovård fortsätter. De bör göra detta genom att beställa vårdtid hos den egna tandkliniken.

Den elektroniska blanketten för patientuppgifter (uppgifter om hälsotillståndet)

Inom munhälsovården används en elektronisk blankett för patientuppgifter som du kan fylla i via den elektroniska Egenvårdstjänsten. Vi ber föräldrarna fylla i denna elektroniska blankett för uppgifter om barnets hälsotillstånd före munhälsokontrollen.


Till tjänsten


Läs mer om våra elektroniska tjänsterMunhälsovårdens elektroniska Egenvårdstjänst