Hälsotjänster ➔ Poliklinikerna och ingreppsenheterna ➔

Nefrologiska polikliniken

På nefrologiska polikliniken undersöker, vårdar och följer vi upp patienter vars njursjukdom är av lindrigare grad. Patienter som har en längre framskriden njursjukdom vårdas på dialyspolikliniken.

Kontaktuppgifter

Nefrologiska polikliniken finns på MÖCS medicinska poliklinik på våning 1, i f-flygeln (guidekarta).


Öppen:
mån - tors kl. 8-16
fre kl. 8-14


Telefontid
mån, tis och tors kl. 14–15

Sjukskötare
tfn 06 826 4560

Du kan också lämna en begäran om att bli uppringd. Vi ringer då upp dig senast följande vardag.

Specialläkare i inre medicin
Ann-Catrin Jakobsson