Hälsotjänster ➔ Förlossningar ➔

Kvinnokliniken och avdelning 3

Verksamheten under coronavirussituationen

Coronavirussituationen föranleder ändringar i verksamheten vid Kvinnokliniken. Vänligen beakta nedanstående anvisningar innan du kommer till Kvinnokliniken.


Förlossningsavdelningen

  • Partnern och en stödperson får vara med vid förlossning.
  • Förlossningsmottagning/överburenhetskontroll: partner/stödperson får vara med.
  • Symtomfri partner/stödperson kan besöka avdelningen under besökstiden kl. 10-19.
  • Familjerum erbjuds enligt situationen.
  • All förlossningsförberedelse och besök för att bekanta sig med förlossningsavdelningen sker på distans.


Mödrapolikliniken och polikliniken för kvinnosjukdomar: Om du har förkylningssymptom eller har exponerats för coronaviruset, vänligen flytta din tid fram. Din partner/en stödperson kan komma med till polikliniken (ultraljudsscreening, mödra-/jour-/kontrollbesök).

All förlossningsförberedelse och besök för att bekanta sig med förlossningsavdelningen sker via webben.  Anmäl dig till förlossningsförberedelse (cirka 2 timmar) och för att bekanta dig med förlossningsavdelningen (cirka 30 minuter) via bokning av tid till förlossningsförberedelse.


Information om förlossning och om att förbereda sig för den finns på Kvinnohusets sidor på webbplatsen Hälsobyn. På amningsstödets webbplats finns anvisningar och tips för olika amningssituationer.


Kvinnokliniken 

Kvinnokliniken erbjuder högklassig vård för gravida kvinnor, kvinnor som ska föda och deras nyfödda barn. På kliniken vårdas dessutom kvinnor som har en kvinnosjukdom som kräver specialsjukvård. Till kvinnokliniken hör följande verksamhetsenheter:

  • mödrapolikliniken 
  • polikliniken för kvinnosjukdomar
  • förlossningsmottagningen
  • förlossningssalar
  • avdelning 3 


På Mellersta Österbottens centralsjukhus föds årligen ungefär 1 500 barn. Sjukhuset fungerar som ett så kallat jourhavande centralsjukhus. Detta innebär att en jourhavande gynekolog, anestesiolog samt en barnläkare är anträffbar dygnet runt.


Avdelning 3

Förlossningssalarna, avdelningen för samvård och avdelningen för patienter med kvinnosjukdomar finns alla på avdelning 3. Vid enheten vårdar man kvinnor i alla skeden av graviditeten och vid förlossning och samvård. På vårdavdelningen vårdas dessutom patienter i olika åldrar med kvinnosjukdomar som kräver specialsjukvård.


Förlossning och samvård

Förlossningsavdelningen är öppen dygnet runt och fungerar också som jourhavande mödrapoliklinik. Under jourtid vårdar vi också patienter med kvinnosjukdomar som kräver specialsjukvård.

I förlossningens öppningsskede beaktar vi föderskornas individuella behov. Föderskorna kan använda olika naturenliga smärtlindringsmetoder, t.ex. varma omslag, badkar, akupunktur, en hängande lina (manipura). Alternativt kan de röra på sig enligt hur det känns. Föderskorna har också dygnet runt tillgång till olika medicinska smärtlindringsmetoder: värkmediciner, lustgas, livmoderhals-, pudendal-, epidural- och ryggbedövning. Mellersta Österbottens centralsjukhus erbjuder också vattenförlossning.

På samvårdsavdelningen finns två personers rum som används flexibelt också som familjerum. Föderskorna skrivs ut från sjukhuset efter individuellt behov, vanligtvis efter 2-3 dagar.

Om familjen så önskar och om kriterierna för hemgång uppfylls är det möjligt att åka hem tidigare. I så fall kommer familjen till barnmorskepolikliniken några dagar efter hemgången för undersökning av barnmorska och barnläkare.


Förlossningsförberedelse

Vi ordnar förlossningsförberedelse via webben på Mellersta Österbottens centralsjukhus. Förlossningsförberedelsen är i första hand avsedd för förstföderskor samt stödpersoner som kommer med på förlossningen. Det är inte önskvärt att barn är närvarande under förlossningsförberedelsen. En bra tidpunkt att delta i förlossningsförberedelsen är ungefär efter graviditetsveckan 35. Förberedelsen tar ungefär 2-3 timmar.

Målet med förlossningsförberedelsen är att stärka mammans egna resurser och hjälpa henne att förbereda sig inför den kommande förlossningen. Vid förberedelsen går man igenom förberedelser inför förlossningen, förlossningens olika skeden samt alternativen vad gäller smärtlindring. Förlossningsförberedelser ordnas av barnmorskorna som arbetar i förlossningssalen.

Vid MÖCS används ett webbaserat system för att boka plats till förlossningsförberedelse: http://www.soite.fi/sv?page_id=synnytysvalmennus

På grund av undantagssituationen sker all förberedelse via webben. De som anmält sig får en länk per e-post och kan delta genom att klicka på länken. Om du deltar i denna förlossningsförberedelse finns det inte längre behov av att boka separat tid till den virtuella rundturen vid förlossningsenheten.

Virtuell rundtur

Om du redan varit på förlossningsförberedelse på din egen rådgivning eller om du är omföderska men vill bekanta dig med förlossningsavdelningens lokaler, kan du delta i en rundtur via webben.Kvinnosjukdomar

På kvinnokliniken erbjuds högklassig och modern vård för kvinnor i alla skeden av livet. Vården är yrkesövergripande och vi samarbetar också med anhöriga.

Största delen av patienterna med kvinnosjukdomar är operationspatienter. De vanligaste operationerna är att avlägsna livmodern med olika tekniker, att korrigera livmoderframfall, att korrigera inkontinens samt operationer i äggstockarna. En del av operationerna görs dagkirurgiskt utan vård på avdelning. Ungefär hälften av patienterna skrivs ut direkt från operationsavdelningen/uppvakningen antingen på operationsdagen eller följande morgon.

På avdelningen vårdas även andra gynekologiska patienter som behöver vård på avdelning.

Patientrummen är avsedda för två personer. I varje rum finns toalett och dusch samt tv. Patienterna äter i salen eller på sitt rum, beroende på hur de mår. Det bra att ta med egna hygienartiklar till avdelningen. Ta också med de läkemedel du använder regelbundet, till exempel insulin och astmaspray. Övriga läkemedel ges från sjukhuset. Kläder och tofflor får man från avdelningen, men man kan också använda egna tofflor och morgonrock. Det är tillåtet att använda mobiltelefon på avdelningen.

En läkare träffar patienterna dagligen. Utskrivning bestäms individuellt och beror på sjukdomen, operationssättet och operationens omfattning samt hur bra patienten har hämtat sig. Vårdtiden är i medeltal 1-3 dygn.


Kontaktuppgifter

Kvinnokliniken

Avdelning 3 för kvinnosjukdomar och förlossningar finns på MÖCS andra våning i a-flygeln (guidekarta).

Avdelning 3 / förlossningssalen (andra våningen)
tfn 06 826 4355

Mödrapolikliniken (första våningen)
tfn 06 826 4332

Polikliniken för kvinnosjukdomar (första våningen)
tfn 06 826 4350 eller 040 653 4170


Ansvarspersonerna

Överläkare
Ansvarsområdeschef
Charlotta Frostdahl
tfn 040 653 4313


Avdelningsöverläkarna

Jari Johansson tfn 040 653 4349

Elisa Alaviitala tfn 040 653 4288

Avdelningsskötaren
Jessica Wikblad
tfn 040 653 4404

Biträdande avdelningsskötarna

Arja Sutinen-Herranen, avdelningen
tfn 040 653 4361

Arja Vähäsöyrinki, polikliniken
tfn 040 653 4013

Sekreterarna

Ulla Alanen, avdelningen
tfn 040 653 4533

Johanna Alatalo, polikliniken
tfn 06 826 4350

Besök 


På grund av coronaviruset har avdelningen begränsade besökstider.

Symtomfri partner/stödperson kan besöka avdelningen under besökstiden kl. 10-19.


Syskonen till en nyfödd kan besöka avdelningen under besökstiderna kl. 14-15 och 18-19.


I rum med två personer ber vi beakta den andras integritetsskydd och möjlighet till vila.


Om du har snuva eller är annars sjuk, kan du inte komma på besök.

Vi finns på Instagram:

@soite_synnytysosasto


Material och länkar

kvinnohuset.fi