Ett projekt för att stödja personer med psykisk ohälsa eller missbruksproblem i att sluta röka

Projektet för att stödja personer med psykisk ohälsa eller missbruksproblem i att sluta röka är ett av SHM:s spetsprojekt för åren 2017-2018.

Användning av tobaksprodukter är avsevärt vanligare bland rehabiliteringsklienter inom mentalvården och missbrukare än bland den övriga befolkningen. Rökning är den mest betydande orsaken till att dessa grupper har oftare somatiska, ofta kroniska sjukdomar än den övriga befolkningen samt har en kortare förväntad livslängd. Att sluta använda tobaksprodukter är som känt det mest kostnadseffektiva sättet att förbättra befolkningens hälsa och minska hälsoskillnaderna.

Målet med projektet är att fungera i hela landet och via hälso- och sjukvårdssystemet och producera lämpligt stöd för personer med psykiska eller missbruksproblem att sluta röka, inklusive stöd från specialsjukvården, primärvården och föreningar. Arbetet med tobaksavvänjning effektiveras regionalt genom att skräddarsy modeller i servicekedjan och genom att stödja utvecklandet av redan existerande strukturer så att tobaksavvänjningsservicen för personer med psykiska eller missbruksproblem förbättras. Huvudmålgruppen är de enheter och arbetstagare som vårdar personer med psykiska eller missbruksproblem.

Lunghälsoföreningen Filha ry fungerar i projektet i samarbete med elva sjukvårdsdistrikt (Helsingfors och Nylands, Södra Österbottens, Lapplands, Egentliga Finlands, Mellersta Österbottens (Soite), Vasa, Norra Savolax, Mellersta Finlands och Satakunta sjukvårdsdistrikt, Södra Savolax samkommun för hälso- och sjukvårdstjänster samt Birkalands sjukvårdsdistrikt), A-klinikstiftelsen, Centralförbundet för Mental Hälsa och Stiftelsen för rehabilitering.

I projektet försöker man få beprövade metoder för att stödja personer i att sluta röka att rota sig samt skräddarsyr dem så att de lämpar sig särskilt för patienter och rehabiliteringsklienter med psykiska eller missbruksproblem. Under projektet tas arbetsmetoder i bruk i elva sjukvårdsdistrikt. Servicekedjan byggs upp och skräddarsys separat med varje sjukvårdsdistrikt enligt regionala önskemål och möjligheter. Redskapsurvalet som skapas i verksamheten är under projektet och efter det tillgängligt för alla intresserade sjukvårdsdistrikt och kommande social- och hälsovårdsområden i Finland.

Kontaktuppgifter

Kontaktperson
Kalle Viitasalo
tf avdelningsskötare
tfn 040 653 4060
kalle.viitasalo@soite.fi