Socialservice ➔ Handikapptjänster ➔

Mesil grupphem

Mesil grupphem är avsedd för personer i olika åldrar med intellektuell funktionsnedsättning och här bor 15 personer. Vid hemmet finns personal på plats dygnet runt. Vid Mesil grupphem bor klienterna i egna ettor med ett eget badrum och eventuellt ett minikök.


Verksamhetsidé och värden

Verksamheten vid Mesil grupphem baserar sig på individualitet och klientorientering. Vi beaktar klientens individuella behov och resurser och stöder personligheten och styrkorna. Vi stöder klientens sociala växelverkan och deltagande och beaktar gemenskapen. Vårt hem är öppet och vänligt.

Trygghet, förtrolighet och jämlikhet är viktiga värden för oss. Genom ett rehabiliterande arbetssätt handleder, stöder och hjälper vi klienterna i vardagens sysslor. Vi stöder fritidsverksamheten mångsidigt genom motion, spel och genom att tillbringa tid tillsammans. Vårt yrkesövergripande arbetsteam respekterar klienternas självbestämmanderätt och rätt till privatliv.
 

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Bågvägen 15
67100 Karleby
Karta

tfn 040 806 5286

Serviceförman
Kivinen Niina 
tfn 050 443 6894