Hälsotjänster ➔ Specialsjukvårdens avdelningar ➔

Inremedicinska avdelningen 9        

På inremedicinska avdelningen 9 vårdas patienter som har en inremedicinsk sjukdom eller en lungsjukdom. Avdelning 9 ansvarar för avdelningsvården och undersökningen av bl.a. patienter med lung- och infektionssjukdomar samt reumatologiska, hematologiska, endokrinologiska och nefrologiska sjukdomar i Mellersta Österbottens område. Vi vårdar även andra patienter (t.ex. cancerpatienter) som behöver specialsjukvård. På vårdavdelningen finns 20 vårdplatser. Dessutom har avdelningen två isoleringsrum med undertryck/övertryck.

Patienterna kommer till avdelningen från jourpolikliniken, andra avdelningar/sjukhus eller med remiss från en specialist. Patienterna kommer för undersökningar/vård som kräver att patienten är på vårdavdelning. På avdelningen finns ett övervakningsrum med tre vårdplatser för patienter som behöver andningsstöd (icke-invasiv ventilation) eller effektiviserad observation.

På avdelningen arbetar specialister i inre medicin och lungsjukdomar, läkare under specialistutbildning samt vårdpersonal.         


Besöksbegränsningar

På grund av coronaviruset är besöksbegränsningar i kraft på centralsjukhuset tills vidare.

På sjukhuset och de allmänmedicinska avdelningarna tillåts 1-2 besökare som ska vara helt symtomfria. Det är viktigt att komma ihåg att det finns allvarligt sjuka personer på avdelningarna. Besökaren ska använda kirurgiskt mun-nässkydd och följa de coronarelaterade anvisningarna för hygien. Enheterna ska reservera kirurgiska mun-nässkydd att dela ut till besökare.


Besökstider 

Besöken varje dag kl. 14.00-15.00 och kl. 18.00-19.00.

Du kan komma överens om besök med avdelningens personal.


Kontaktuppgifter

Medicinska avdelningen 9 finns på MÖCS våning 0 i b-flygeln (guidekarta).

 

Avdelningssekreterare
06 826 4335

 

Sjukskötarnas kansli

06 826 4284
06 826 4895

 

Avdelningsskötare
Lilian Junell
tfn 040 653 4084

 

Ansvarig läkare, avdelningsöverläkare
Nina Kleimola

 

Vi finns på Instagram: