Hälsotjänster ➔ Skolhälsovård ➔

Vila och sömn

God sömn främjar hälsan


Som motvikt till arbete och aktiviteter behöver vi vila. Vila är en grundsten för välbefinnandet och ett av våra viktigaste behov. Det är även bra för den psykiska hälsan att bara vara och inte göra någonting.

Att sova är en lika viktig del av livet som att äta, dricka och andas. Sömn innebär inte enbart vila, för under sömnen bearbetar hjärnan aktivt dagens händelser och ny information.

Tillräcklig sömn

Det är viktigt för hjärnans utveckling att barn i växande ålder sover tillräckligt. Sömnen påverkar under hela livet inlärningen och förmågan att komma ihåg olika saker. Genom att vila klarar man bättre av de dagliga uppgifterna och av att lösa problem. Den som är utvilad löper mindre risk för olyckor och har bättre motståndskraft mot olika sjukdomar. Avslappning sänker blodtrycket, pulsen, syreförbrukningen och andningsfrekvensen. Avslappning har långsiktiga verkningar i form av minskad ångest och depression och bättre stresstålighet.

Sömnbehovet är individuellt. En vuxen sover i medeltal från sju till åtta timmar i dygnet. Det väsentliga är att man känner sig utvilad och pigg då man vaknar. Sömnbrist som samlats under några dygn korrigeras lätt genom att sova lite längre då tillfälle ges.

Sömn är viktig för barnets tillväxt och utveckling


Tillräcklig sömn och vila främjar barnets sunda tillväxt och utveckling. Sömn är viktig för hjärnans funktion. Sömn gör det möjligt att lära sig nytt och att komma ihåg det man lärt sig. Under sömnen utsöndras hormon som behövs för tillväxt. Sömnen stärker även barnets motståndskraft och hjälper barnet att återhämta sig från sjukdomar. (Mannerheims barnskyddsförbund: Lapsen ja nuoren uni)

 

Motion för barn och unga

Barn har ett medfött behov av att röra på sig. Genom att röra på sig ger de utlopp för sin energi och det inverkar därför positivt på tillväxt och utveckling.


 • Som ung förbättrar motionen den ungas rådande hälsa och ger därigenom en bättre hälsa som vuxen
 • En ung som rör på sig kommer sannolikt att fortsätta med det som vuxen vilket åter för med sig hälsonytta
 • Trevliga och mångsidiga motionsupplevelser som barn skapar förutsättningar för ett livslångt motionsintresse
 

På vilket sätt ska man röra på sig som barn och ungdom?

 •  rör på dig mycket; välj en motionsform du tycker om  
 •  0-12 år: rör på dig minst 2 timmar per dag*
 •  13-18 år: rör på dig minst 1,5 timmar per dag*
 •  rör på dig mångsidigt
 •  rör på dig i varierande omgivningar, inomhus och utomhus
 •  rör på dig så att du blir svettig
 •  håll dig aktiv på alla sätt; hitta på aktiviteter som du gillar
 •  nyttomotion: gå eller cykla till skolan

* Motionsrekommendationer för förskoleverksamheten 2005; Rekommendation om fysisk aktivitet för skolbarn 2008

 

En god kost i olika skeden av livet

Behovet av näring varierar i olika skeden av livet. Trots det utgör Statens näringsdelegations finska näringsrekommendationer en sund basis för en hälsosam kost i alla åldrar.

I familjerna äts likadan mat, alla enligt sitt behov.

En mångsidig kost fås till stånd genom att dagligen välja mat från kostcirkelns eller kostpyramidens alla delar.

Genom att följa tallriksmodellen kan du försäkra dig om att du får i dig de näringsämnen du behöver. I grova drag betyder tallriksmodellen att grönsakerna tar upp hälften av tallriken. Potatis, ris eller pasta tar upp en fjärdedel och fisk, kött, ägg eller korv den sista fjärdedelen.

För att uppnå en hälsosam kost är det centralt att äta regelbundet, mångsidigt och den mängd som energibehovet förutsätter. En hälsosam kost främjar hälsan och minskar risken för sjukdomar som beror på födan.Bilden: Statens näringsdelegation

Barn och ungdomar i skolåldern behöver en mångsidig kost för att orka, för att växa och för att utvecklas. Om de vuxna i hemmet och i skolan föregår med gott (eller dåligt) exempel påverkar det barnens och ungdomarnas matvanor. Familjens gemensamma måltider är viktiga.