Socialservice ➔ Seniorernas tjänster ➔

Leporanta

Servicecentret Leporanta som finns i Kelviå erbjuder serviceboende med heldygnsomsorg för 46 personer i en hemlik miljö.

Virkkula, Tyynelä och Toivola har tio boendeplatser var och Pihlajakoti har 16 boendeplatser. Ingången till Pihlajakoti ligger vid Keijolas väg

För de boendes vård och omvårdnad ansvarar Soite samt enhetens chef. SAS-arbetsgruppen (från finskans Selvitä, Arvioi, Sijoita, dvs. utred, bedöm, placera) fattar besluten om placering i serviceboende med heldygnsomsorg utifrån ansökan, läkarutlåtande och en RAI-bedömning av funktionsförmågan. SAS-skötarens telefonnummer är 040 804 2140.

I Leporanta görs teamarbete i fyra vårdteam. Varje team består av en sjukvårdare, närvårdare/primärskötare, hemvårdare och vårdbiträden. Varje team har ett egenvårdarsystem. Hos oss baserar sig vårdarbetet på en vård- och rehabiliteringsplan som två egenvårdare gjort upp tillsammans med den boende och en anhörig. Viktiga hörnstenar i god, högklassig och klientorienterad vård är att bemöta den boende som expert på sitt eget liv, att respektera individualitet och självbestämmanderätt, konfidentialitet samt ett rehabiliterande arbetssätt genom vilken man strävar efter att utnyttja och stärka den boendes resurser. Målet är att de boende kan bo vid Leporanta resten av sina liv.

Vid Leporanta erbjuds de boende många slags stimulerande och rekreationsverksamhet. Också flera frivilliga aktörer deltar i detta arbete för att göra de boendes vardag trevlig. Huset besöks  också av en frisör och en fotvårdare vid separat överenskomna tider.

För läkartjänster ansvarar en privat serviceproducent. Maten tillagas i servicecentrets eget kök för vars verksamhet ansvarar Soites näringstjänst. Klädvården har i fråga om de boendes egna kläder ordnats som egen verksamhet, och Kokkopesu sköter tvätten av sängkläder. Städningen har lagts ut på entreprenad till Karleby stads städningsenhet.

Avgifterna inom serviceboende med heldygnsomsorg består av hyra, måltids-, grund- och klädvårdsavgift, av en avgift för ett bastillbehörspaket samt av en vårdavgift som bestäms enligt bruttoinkomster. Dessutom betalar klienten själv för sina mediciner och andra personliga utgifter. Klienten har möjlighet att ansöka om vård- och bostadsbidrag hos FPA samt om färdtjänster hos Soites handikapptjänster.


Länkar:

Servicecentrets plan för egenkontroll  på finska)

Kontaktuppgifter

Servicecentret Leporanta
Kumpulavägen 7, 68300 Kelviå

Serviceförman, ansvarsområdeschef
Kirsi Lappi
tfn 050 379 1731 

Onnintupa
tfn 050 353 8286

Elsantupa
tfn 040 806 8015

Virkkula
tfn 050 379 1732 

Tyynelä
tfn 040 488 2749 

Toivolakoti
tfn 040 488 2748 

Köket
tfn 040 806 8005