Hälsotjänster ➔ Rådgivningarna ➔

Elektronisk tidsbeställning till barnrådgivning

Verksamheten i coronavirussituationen

Under pandemin försöker vi begränsa klientkontakterna vid rådgivningen. Till mödrarådgivningen kommer i regel endast den gravida kvinnan och till barnrådgivningsbesök endast den ena föräldern med barnet.

-----------------------

Soites barnrådgivningar använder elektronisk tidsbeställning. Tid kan beställas elektroniskt för 2-6-åringars rådgivningskontroller som sker enligt barnets ålder.

Det är önskvärt att båda föräldrarna är med vid sitt barns rådgivningskontroller.

En 1,5-årings och en 4-årings rådgivningskontroll är en omfattande undersökning. Den innefattar en undersökning gjord av en hälsovårdare och en undersökning gjord av en rådgivningsläkare. Hälsovårdaren ger tid till läkarundersökningen i samband med rådgivningsbesöket.

Vi kallar föräldrarna särskilt till de omfattande rådgivningskontrollerna när barnet är 4 månader, 1,5 år och 4 år gammalt. Syftet med de omfattande kontrollerna är att stärka de faktorer som främjar familjens hälsa och välfärd i samarbete med föräldrarna.

I samband med en 1,5-2-årings rådgivningskontroll använder vi Föra barnen på tal-metoden. Den är avsedd som hjälp för föräldrar och andra viktiga vuxna i ett barns liv. Syftet med metoden är att stödja barnet i olika utvecklingsfaser och i alla livssituationer. Med hjälp av metoden försöker man stödja barnets gynnsamma utveckling och förebygga eventuella problem. Man gör detta genom att skräddarsy barnets vardag så att den stöder just hen.

Vi ber föräldrarna att inför en 4-årings omfattande undersökning fylla i och ta med Kraftfamiljer-formuläret (Voimaperheet) som skickats hem. Dessutom ber vi föräldrarna be barndagvården fylla i formuläret Observation av fyraåringen/informationsöverföring till rådgivningen. Båda föräldrarna fyller dessutom i Audit och vid behov nikotinberoendetestet och narkotikatestet.

Alla tider som bokats till rådgivningen kan ses elektroniskt. Du kan ändra eller avboka de kontroller som sker enligt barnets ålder upp till 24 timmar före mottagningstiden.


Till tidsbeställning


Du kan beställa tid per telefon om:

  • du har problem med att logga in i tjänsten
  • möjligheten att beställa tid elektroniskt har stängts
  • du behöver en förlängd mottagningstid
  • du behöver service på något annat språk än på finska eller svenska
  • du uträttar ärenden för första gången på en rådgivning i Karleby
  • du inte vill uträtta ärenden elektroniskt

Tidsbeställning till barnrådgivningElektronisk kontakt 
Vi finns på Instagram: