Hälsotjänster ➔ Soites barnakut

Barnakuten

Soite har en separat jour på Mellersta Österbottens centralsjukhus som är avsedd för barn under 16 år. Barnakuten ansvarar för nästan alla akuta social- och hälsovårdstjänster för barn och ungdomar. Barnens operativa jourtjänster (bl.a. kirurgi/öron-, näs- och halssjukdomar) utförs i Soites samjour.


Att söka sig till vård

Soites barnakut är öppen 24/7, dvs. dygnet runt alla dagar på året.

Patienten kan komma till barnakuten utan remiss av en läkare. Barnets behov av brådskande vård bedöms på basis av kontakten eller på plats.

Barnakutens vård på basnivå är avgiftsfri för barnet; en klientavgift tas ut endast för specialiserad sjukvård.Yrkesövergripande vård för barn

På Soites barnakut arbetar personal som är insatt i barnens och ungdomarnas social- och hälso- och sjukvårdsfrågor. Barn undersöks och vårdas av ett multiprofessionellt team. Utöver sjukskötare och läkare som specialiserat sig på barnsjukdomar vårdas barnen av sakkunniga inom socialarbetet samt allmänläkare. Sammansättningen i teamet beror på hur barnet mår. 

Soites barnakut fungerar även i samarbete med hälso- och sjukvården för barn och unga (t.ex. rådgivningsverksamheten), vilket gör det möjligt för kompetens för krävande vård att förflyttas mellan olika vårdnivåer.

Kontaktuppgifter

Barnakuten
för barn under 16 år
öppet 24/7
tfn 06 826 4444


Soites Barnsjukhus
(våning 0, d-flygeln vid MÖCS)

Mariegatan 16-20
67200 Karleby


Ingångar under coronavirusepidemin:

Vi har i bruk två ingångar. Huvudingången A1 är avsedd för personer som inte har infektionssymptom och ingång C4 för personer som har infektionssymptom. Ingång C4 finns nedanför trapporna som finns vänster om huvudingången.


Familjen kan fortfarande även kontakta det egna hälsovårdsteamet inom Soite (under tjänstetid) eller samjouren (utanför tjänstetid) såsom tidigare.

Från Soites team eller samjouren hänvisas familjen vid behov till nya barnakuten där det görs en bedömning av vårdbehovet.

Vi finns på Instagram: