Hälsotjänster ➔ Barnsjukhuset ➔

Avdelning 1 för barn och ungdomar samt nyföddas intensiv och övervakning

På vårdavdelning 1 för barn och ungdomar vårdas barn som behöver vård på sjukhus. Barnets vård genomförs på avdelningen endast om den inte lika bra kan genomföras hemma eller polikliniskt. Föräldrarna har möjlighet och de uppmuntras att delta i barnets vård under hela sjukhusvistelsen.

Den mest typiska patientgruppen på avdelning 1 är barn som plötsligt insjuknat i en inflammationssjukdom. På avdelningen vårdas dessutom de barnpatienter inom kirurgin, öron-, näs- och halssjukdomarna samt hudsjukdomarna som behöver vård på sjukhus. På avdelningen vårdas också barn som kallats in för en undersökningsperiod samt ibland barn med en långvarig sjukdom.

Patienter med jourremiss kommer till avdelningen där avdelningsläkaren undersöker dem och gör upp en vårdplan.

På de nyföddas intensiv och övervakning vårdas allvarligt sjuka nyfödda. På de nyföddas övervakning vårdas nyfödda som behöver specialvård samt för tidigt födda barn.


På avdelningen för barn och ungdomar samt på de nyföddas intensiv finns sammanlagt 16 vårdplatser.

Principerna som styr vårdarbetet i vår enhet:
  • familjecentrering
  • trygghet
  • individualitet
  • ett hälsocentrerat arbetssätt
  • kontinuitet


Ett team som består av yrkesutbildade från olika yrkesgrupper

För en lyckad vård av patienten krävs expertis från många olika personer. För barnens medicinska vård ansvarar poliklinikens specialister i barnsjukdomar och avdelningsläkaren (avdelningens specialist i barnsjukdomar) tillsammans med andra specialistläkare.

Dessutom gör avdelningen tätt samarbete med olika yrkesutbildade personer på basis av barnets individuella behov. Det är t.ex. fråga om psykologer, psykiatriska sjukskötare, fysioterapeuter, barnens rehabiliteringshandledare, näringsplanerare, barnens diabetesskötare, socialarbetare, talterapeuter och ergoterapeuter.

Poliklinikens och avdelningens sjukskötare och barnskötare är vårdarbetets experter. De arbetar i skift, men målet är ändå att barnet vårdas av samma skötare under hela sjukhusvistelsen.

Avdelningsläkarens arbetstid är mån-fre kl. 8-15. Under övriga tider är det barnsjukdomarnas jourhavande läkare som ansvarar för barnpatienternas vård. Avdelningsläkaren är den behandlande läkaren för avdelningens barnpatient. När det gäller barnets vård ombeds föräldrarna vända sig till avdelningsläkaren. I brådskande fall kan barnets vård även diskuteras med barnsjukdomarnas jourhavande läkare.

Skolelever som vistas en längre tid på avdelningen får individuell undervisning av en lärare som besöker avdelningen. Lektanten arbetar vardagar kl. 7-15. Hon pysslar med barnen, går ut med dem och sköter om trivseln på avdelningen.


På hösten och våren arbetar utöver vår personal även hälsovårdsstuderande på avdelningen för att studera barnsjukvård.


Ytterligare information och anvisningar:

Hemvårdsanvisningar gällande för tidigt födda bäbisar

Presentation av avdelningen

Nyföddas hemvårdsföreskrifter

Nyföddas intensiv- och övervakningsenhetDet egna barnets vård på avdelning


Avdelningens praxis är att föräldrarnas besökstider inte har begränsats, utan föräldrarna kan vara med och vårda barnet under hela sjukhusvistelsen.

Genom samarbetet mellan föräldrarna och vårdpersonalen försöker man ge barnet den bästa möjliga vården. Mamman eller pappan har möjlighet att övernatta hos barnet. På avdelningen finns ett pausrum där föräldrarna kan koka kaffe/te. I rummet finns också ett kylskåp för förvaring av matsäck.


Besökstider

På avdelningen för barn och ungdomar finns inga särskilda besökstider. Under epidemier görs besöken enligt skilda anvisningar.

Kontaktuppgifter 

Avdelningen för barn och ungdomar finns på MÖCS våning 0 i a-flygeln (guidekarta).


Kansliet / Avdelningen för barn och ungdomar
tfn 06 826 4200


Modersmjölksköket
tfn 040 652 4698


Avdelningssekreterare / Avdelningen för barn och ungdomar tfn 040 653 4459
telefontid: mån-tors kl. 13-15 och fre kl. 13-14


Barnens rehabiliteringshandledare
tfn 0400 145 511


Tf. avdelningsskötare / ansvarsområdeschef
Kaisa Vapola
tfn 040 804 3909


Serviceområdeschef
Nico Jäväjä
tfn 040 653 4077

Överläkare
Andreas Blanco Sequeiros
tfn 040 653 4002