Hälsotjänster ➔ Barnsjukhuset ➔

Polikliniken och dagsjukhuset för barn och ungdomar

Polikliniken för barn och ungdomar fungerar som remisspoliklinik med tidsbeställning. Remiss kan göras av hälsocentralläkare, läkare på rådgivning och privatläkare. Tidsbeställningsremisserna ställs i kö på basis av diagnosen, undersökningarna som poliklinikens läkare har planerat samt hur brådskande fallet bedömts vara.

Undersökningarna på polikliniken sker i samarbete mellan olika sakkunniga för barnets bästa. 

Till arbetsteamet hör barnläkare och specialläkare, sjukskötare, barnens rehabiliteringshandledare, barnens diabetesskötare, barnens astmaskötare och en specialfysioterapeut. Till teamet hör vid behov dessutom en psykolog, näringsplanerare, talterapeut, ergoterapeut och en socialarbetare.

I samband med polikliniken för barn och ungdomar fungerar dagsjukhuset där det utförs polikliniska undersökningar och behandlingar för barn. Det handlar t.ex. om födoämnesprovokationer och läkemedelsinfusioner. Dagsjukhusverksamheten är läkarledd.

Kontaktuppgifter

Polikliniken för barn och ungdomar finns i d-flygeln på våning 0 på MÖCS (guidekarta).


Polikliniken för barn och ungdomar är öppen:
mån-tors kl. 8-15, fre kl. 8-14

 

Ärenden gällande tidsbeställning:

Sekreteraren, tfn 040 653 4315
telefontid: mån-fre kl. 8.15-9.00 och 13-14


Ärenden gällande vården:

Sjukskötaren, tfn 040 653 4023
telefontid: mån-fre kl. 13-14

 

Dagsjukhuset
tfn 040 652 4697


Diabetesskötare
Pirjo Jukkola
tfn 040 653 4175


Avdelningsskötare
Avdelningen för barn och ungdomar
Kaisa Vapola
tfn 040 804 3909


Biträdande avdelningsskötare
Harriet Hedström
tfn 040 653 4075


Tf. serviceområdeschef
Nico Jäväjä
tfn 040 653 4077
 

Överläkare
Andreas Blanco Sequeiros
tfn 040 653 4002