Socialservice ➔ Barnskydd ➔

Familjevård för barn och unga

Med familjevård avses vård och omsorg om barn och unga. Den ordnas utanför ett barns eller en ung persons hem i en privat familj. I familjen är barnet och den unga likvärdig med de övriga familjemedlemmarna. Familjevård används inom barnskyddet, i vilket familjevården är den primära vårdformen för barn och unga placerade utanför hemmet. Familjevården kan vara tillfällig eller långvarig. Familjevårdare för barn och unga kallas mer bekant för fosterföräldrar.

Familjevården erbjuder

  •  möjlighet till omvårdnad i hemlik miljö/familjerelationer som hör till familjens vardag och främjar rehabilitering
  • vardagliga hemsysslor, enskild vård och trygghet.


Som familjevårdare söks ensamstående, par och familjer. Familjevårdaren behöver vara lämplig i fråga om färdigheter, erfarenheter och personliga egenskaper. Soite godkänner familjevårdaren och familjehemmet och svarar för den förberedande utbildningen för familjevårdare. Dessutom svarar Soite för tillsynen av vårdarna och för handledning och kompletterande utbildning samt för att ordna stöd och vårdarvode.

Familjevårdaren måste genomgå Pride-träning innan uppgiften inleds. Träningen ger familjevården förberedande färdigheter att vårda och uppfostra barn och unga i en trygg och balanserad uppväxtmiljö. Under tiden för barnets placering samarbetar man med barnets närstående och myndighetsnätverket.

Kontaktuppgifter

Socialarbetare,  Pride-tränare
Vuokko Airaksinen
tfn 040 804 2247

Tuija Haggren
Socialarbetare
tfn 040 804 2933

Handledare
Terhi Anttila
tfn 040 489 2079