Hälsotjänster ➔ Poliklinikerna och ingreppsenheterna ➔

Hörselstationen

Polikliniken fungerar som tidsbeställningspoliklinik och man kommer till vård med en remiss från läkare (t.ex. för anskaffning av hörapparat).

Hörselundersökarna som arbetar på hörselstationen gör kliniska hörselundersökningar för vuxna och barn samt öronens och balansorganens kliniska funktionstester. Som hörselrehabilitering görs provning av hörapparater och hjälpmedel samt ges handledning och görs uppföljning gällande deras användning.Kontaktuppgifter

Hörselstationen finns på MÖCS våning 0 mellan b- och c-flygeln (guidekarta).

 

Öppen:
mån-fre kl. 8.00-15.00

 

Kansliet
tfn 06 826 4280 och
040 653 4194

Telefontid
mån-fre kl. 9-11 och 12.30-13.30

 

Avdelningsskötare
Raija Lammi
tfn 06 826 4279


Kuuloyhdyshenkilöt

terveyskeskuksissa.pdf