Socialservice ➔ Seniorernas tjänster ➔

Rehabiliterande intervallvård

Intervallvård är avsedd för hemmaboende äldre personer som behöver kortvarig vård som stöd för hemmaboendet och för att hjälpa närståendevårdaren att orka. Inom intervallvård görs också bedömningar av funktionsförmågan och utförs rehabilitering efter vård på sjukhus.

Vid intervallvårdsenheterna arbetar yrkesövergripande team med sjukskötare, närvårdare och rehabiliteringspersonal som till exempel fysioterapeuter, konditionsskötare samt biträdande personal. Personalen har alltid möjlighet att kontakta den behandlande läkaren.

Intervallvård
  • hjälper den äldre att klara sig hemma
  • förebygger förtida behov av långvarig institutionsvård
  • personalen i enheterna arbetar med ett arbetssätt som främjar rehabilitering
  • med klienten utarbetas en vård- och serviceplan, sätts upp individuella mål för vården, kartläggs klientens funktionsförmåga, skapas förutsättningar för att klienten ska kunna rehabilitera sig och görs en bedömning av vårdperioden och av lämplig fortsatt vårdplats för klienten
  • när intervallvården avslutas skrivs klienten ut i samarbete med närstående, hemvården, hemrehabiliteringsteamet eller någon annan aktör

Kontaktuppgifter

Intervallvård i Karleby:
Serviceförman Maria Sorvisto
tfn 040 489 2183

Honkavire
tfn 040 806 5079
Vaiho
tfn 044 780 9054
Ventus 2
tfn 044 780 9108
Ventus 3
tfn  040 489 2238

Männistö:
Serviceförman Katariina Kivioja
tfn 040 804 4510
Valkama
tfn 040 804 4510

Iltarusko:
Serviceförman Marjukka Kettu
tfn 040 804 5520
Kuntola
tfn  040 804 5523

Lepola:
Serviceförman Peter Karlström
tfn 040 488 2985
Lepola
tfn 050 304 4288

Jalmiinakoti:
Serviceförman Mari Hämäläinen
tfn 040 804 3505
Jalmiinakoti
tfn 040 804 3502

Heimbo:
Serviceförman Ulla Forsbacka
tfn 040 489 2301
Heimbo
tfn  040 806 5842