Hälsotjänster ➔ Rådgivningarna ➔

När ett barn under 12 år insjuknar

Barn i rådgivningsåldern har mycket infektioner som orsakar förutom avsevärda symtom för barnet också frånvaro från arbetet för föräldrarna. När ett barn insjuknar är det viktigt att sköta barnet så effektivt som möjligt med egenvårdsmetoder.

Mer information och anvisningar gällande infektioner finns på finska på THL:s och Hälsobyns sidor. Det är dock viktigt att komma ihåg att en läkarbedömning behövs alltid när föräldrarna anser att barnets tillstånd är oroväckande. Läkarbedömning behövs också om symtomen och/eller fynden tyder på en sjukdom som kräver behandling.

Om en under tre månader gammal baby får feber, kontakta Soites barnakut, tfn 06 826 4444 för läkarbedömning.


Redogörelse gällande vård av ett sjukt barn

Enligt 9 § i AKTA har en arbetstagare rätt till vårdledighet under högst fyra (4) dagar om hens barn under 12 år insjuknar plötsligt. Vårdledigheten är avsedd för vård av ett sjukt barn eller för ordnande av vård. Enligt de flesta kollektivavtal har barnets förälder under vårdledigheten rätt att få ersättning enligt bestämmelserna om lön för sjukdomstid. Ersättningens maximala mängd (tre eller fyra dagar) varierar beroende på kollektivavtal.

Om du behöver en redogörelse till din arbetsgivare eller studieplats om att du vårdar ditt sjuka barn hemma, ring rådgivningarnas centraliserade telefontjänst. Om ditt barn är i skolåldern, ring barnets skolhälsovårdare. Redogörelse för vårdledighet skrivs inte på basis av e-postmeddelanden eller textmeddelanden och skrivs inte retroaktivt.

När ett barn under 12 år insjuknar och en vårdnadshavare vårdar barnet hemma, fås redogörelse för vårdledighet antingen via rådgivningens telefontjänst eller av barnets skolhälsovårdare. Redogörelser för vårdledighet skrivs inte på basis av e-post- eller textmeddelanden. Redogörelser skrivs endast undantagsvis retroaktivt, dvs. om rådgivningen varit stängd ifrågavarande sjukdag.

I fråga om Karleby stads och Soites anställda räcker det med egen anmälan till chefen när barnet insjuknar (1-3 dagar). Chefen kan godkänna frånvaro på basis av egen anmälan i stället för på basis av läkarintyg/hälsovårdarens intyg. Vid behov kan chefen kräva att man besöker mottagning med barnet.


Om sjukdomen varar länge

Om sjukdomen varar länge eller allmäntillståndet försämras, kan du kontakta den egna hälsostationen under tjänstetid. Under kvällarna och veckosluten kontakta Soites barnakut eller samjouren. Från hälsostationerna och samjouren hänvisas du vid behov till Soites barnakut där man gör en bedömning av vårdbehovet.

I jouren vårdas de patienter som inte tryggt kan vänta på att få vård på sin egen hälsostation följande vardag. Om du bedömer att du behöver vård för din skada eller plötsliga sjukdom inom ett dygn, ring samjouren.

I nödfall ring nödnumret 112.

Kontaktuppgifter

Rådgivningarnas centraliserade telefontjänst
tfn 06 826 4477
mån-tors kl. 8-13
fre kl. 8-11

Ta kontakt elektroniskt:


Karleby

Mariegatans rådgivning
L2-huset nära centralsjukhuset
Mariegatan 16-20
67200 Karleby neuvola.mariankatu(at)soite.fi  


Storby rådgivning

Broändavägen 12 
67700 Karleby
neuvola.isokyla(at)soite.fi  


Björkhagens rådgivning

Mårdgatan 6
67800 Karleby
neuvola.koivuhaka(at)soite.fi  


Storkisbackens rådgivning

Korpvägen 11 
67100 Karleby neuvola.torkinmaki(at)soite.fi  


Kelviå rådgivning

Kelviåvägen 24
68300 Kelviå
neuvola.kalvia(at)soite.fi


Lochteå rådgivning

Lohtajantie 3 B 
68230 Lochteå
neuvola.lohtaja(at)soite.fi  


Ullava rådgivning

Ullavavägen 701 
68370 Ullava
neuvola.ullava(at)soite.fi


Kaustby - Vetil

Pajala rådgivning
Familjecentret Pajala
Pajalantie 1
69600 Kaustby
neuvola.pajala(at)soite.fi


Halso

Halso rådgivning
Kauppisentie 12
69510 Halso
Rådgivningstjänster erbjuds varannan torsdag.


Perho

Perho rådgivning
Vanhainkodintie 20
69950 Perho
neuvola.perho(at)soite.fi 


Kannus

Kannus rådgivning
Lopotinkatu 2,
69100 Kannus
neuvola.kannus(at)soite.fi 


Lestijärvi

Lestijärvi rådgivning
Niemeläntie 3 A
69440 Lestijärvi
neuvola.lestijarvi(at)soite.fi 


Toholampi

Toholampi rådgivning
Sairaalantie 2
69300 Toholampi
neuvola.toholampi(at)soite.fi


Kronoby

Nedervetil rådgivning

Misterhultvägen 4
68410 Nedervetil

Barnrådgivning
tfn 040 489 2307

Mödrarådgivning
tfn 040 489 2306
telefontid vardagar 10.30-11.30