Hälsotjänster ➔ Patientguide till MÖCS ➔

Patientguide till MÖCS

Ankomst till sjukhuset

Anmäl dig för mottagningsbesök vid utsatt tidpunkt på ifrågavarande poliklinik.

Om du har tid till en laboratorie-, röntgen- eller isotopundersökning anmäl dig vid den enhet där undersökningen sker, om inte något annat sägs i kallelsebrevet.

Vid ankomst till vårdavdelning sker anmälning oftast på ifrågavarande avdelning. Om anmälningen sker på något annat ställe, informeras du om detta i kallelsebrevet.

Föderskor

Avdelning 3, kvinnosjukdomar och förlossningar är öppen dygnet runt. Du kan ringa förlossningsavdelningen innan du åker för att föda eller om du är osäker på vad du borde göra. Gravida (över 22 graviditetsveckor) kan under jourtid vid behov kontakta avdelningen för kvinnosjukdomar och förlossningar. Avdelningens telefonnummer är 06 826 4355.


Om du har förkylningssymptom, har exponerats för coronaviruset eller har misstänkt/bekräftad coronavirusinfektion och behöver brådskande eller akut vård vid graviditet/förlossning, ring alltid förlossningsavdelningen innan du kommer till sjukhuset, tfn 06 826 4355. Från avdelningen får du närmare anvisningar.


Centralsjukhusets huvudingång A1 är öppen vardagar kl. 7-16. Övriga tider kan du ringa förlossningsenheten med porttelefonen som finns vid huvudingången. Personalen kommer då och öppnar dörren. Du kan också komma in via samjourens ingång B1. Vägen från samjouren till förlossningsavdelningen är markerad. Som föderska behöver du inte anmäla dig separat utan kan komma direkt till förlossningsavdelningen. Vid behov kan du låna en rullstol vid samjouren.


Ankomst till samjouren

Vardagar kl. 8-16 kontakta hälsocentralen i ditt eget område.

Primärvårdens jour
fungerar i Mellersta Österbottens centralsjukhus utrymmen vardagar kl. 16-08 samt under veckoslut och helgdagar kl. 08-08.

Vi ber att personer som söker sig till samjouren utan remiss ringer kl. 15-08 jourens telefonrådgivning 06 826 4500 innan de beger sig till sjukhuset.

I nödfall ring nödnumret 112.


Specialsjukvårdens jourmottagning är öppen dygnet och året runt. På specialsjukvårdens jourmottagning vårdas patienter som är i akut behov av sjukvård. Polikliniken har också en central roll om det sker en storolycka i området. Patienter kommer till specialsjukvårdens jour huvudsakligen med akutremiss i enlighet med nivåstruktureringen av vården.

Ankomst till poliklinik

Anmäl dig på den poliklinik du har mottagningstid till.

Om ditt besök på polikliniken tar lång tid kan du köpa en måltid för gästpris på centralsjukhusets restaurang Kippo. Detta gäller mellan kl. 10.30-13.30.

Vi ber att du bevarar betalningskvittona. Med hjälp av dem är det möjligt att få reseersättning från sjukförsäkringsbyrån enligt priset för allmänt fortskaffningsmedel.

Ibland händer det att en sjukdom gör att man inte kan använda ett allmänt fortskaffningsmedel för att komma till sjukhuset. Be då den remitterande läkaren om ett intyg över detta. Sjukförsäkringen ersätter inga obefogade resekostnader.

Mellersta Österbottens centralsjukhus polikliniker och mottagningar

Ankomst till operation 

Operationsavdelningen finns ovanför samjouren på första våningen i I-flygeln. Kom in via samjourens dörr och sedan upp med hiss eller uppför trapporna. Om du kommer in via sjukhusets huvudingång hittar du kirurgiska avdelningen i ändan av huvudkorridoren.


Ankomst till avdelning

När du kommer till avdelning sker anmälningen vanligen på ifrågavarande avdelning. Om anmälningen sker någon annanstans, meddelas detta i kallelsebrevet.

I samband med ankomstintervjun berättar vårdpersonalen om avdelningens verksamhet, principer för vården och om dagordningen. Du har möjlighet att diskutera frågor förknippade med din sjukdom både med en läkare och med vårdpersonalen. Vi hoppas att du i samband med intervjun meddelar till vem man får ge information om dig. Det kan vara fråga om en anhörig, hälsovårdscentralen, den remitterande läkaren, hemsjukvårdscentralen osv..


Mellersta Österbottens centralsjukhus avdelningar och ingreppsenheter


Självständighet

I vården av patienter strävar vi efter att arbeta enligt principerna för patientens självständighet och rehabilitering. Patienten tillfrisknar bäst om hen i mån av förmåga och krafter deltar i sin vård t.ex. genom att sköta om att tvätta sig, äta, bädda sängen, sköta om blommor osv. Det är också viktigt att närstående stödjer patienten och deltar i vården. Om du vill kan du använda dina egna kläder och inneskor. Under vistelsen på sjukhuset kan du också vistas utomhus om sjukdomen inte hindrar dig från att röra på dig. Obs! Vårt sjukhus är rökfritt.


Adress

Mellersta Österbottens centralsjukhus, MÖCS
Mariegatan 16-20
67200 Karleby

Besökstider

Besöken endast under besökstiderna: varje dag kl. 14.00-15.00 och 18.00-19.00.

Eller enligt överenskommelse med avdelningens personal.


Besök under coronavirusepidemin

På grund av coronavirusläget har besöken begränsats i Soites enheter. Vi skyddar sjuka och äldre personer. Max. 2-3 symtomfria besökare åt gången. Hygienanvisningarna i fråga om coronavirusepidemin måste följas noggrant under ett besök. Använd ansiktsmask. Du får mer anvisningar av personalen.


Telefontider

Telefontiderna finns på poliklinikernas egna sidor.

Beställning av FPA transport

Om du har rätt till en taxiresa som ersätts av FPA, beställ taxin via det regionala beställningsnumret: