Nödnumret 112


Hälsostationernas mottagningar

Öppen vardagar kl. 8-16.
Kontakta hälsostationen
i ditt eget område:
lista över hälsostationer

Samjouren

Samjouren är öppen dygnet runt 24/7.
Innan du åker till samjouren, ring:
06 826 4500
Förfrågningar från centralsjukhusets patienter:
tfn 06 826 4503

Barnakuten

06 826 4444
för barn under 16 år
Öppen dygnet runt 24/7.

Förlossningar

06 826 4355
Öppen dygnet runt 24/7.

Tandläkarjouren

06 828 7450
mån-fre kl. 16-21, lör-sön kl. 8-21

Socialjouren

044 780 9173
Öppen dygnet runt 24/7.

Servicehandledning

040 806 5093
vardagar kl. 8-16

Giftinformationscentralen

0800 147 111
Öppen dygnet runt 24/7.

Elektroniskt uträttande av ärenden

Du kan också uträtta ärenden elektroniskt vid Soite, såväl inom hälso- och sjukvårdstjänster som inom socialtjänster. Du kan till exempel förnya recept och beställa tider eller anmäla din oro för en medmänniska. I Omapalvelu kan du ansöka om socialtjänster och socialförmåner elektroniskt.


Kundnöjdhet

Rekommendationsindex på Soite. Ju större NPS-talet är, desto nöjdare klienter har Soite. Det är redan bra om NPS-talet är positivt, och ett tal på över 50 kan anses vara utmärkt.

Sök

Är det något du inte hittar? Du kan använda vår sökfunktion bl.a. för att hitta sidor, adresser och telefonnummerRis och ros

Vi vill utveckla vår verksamhet, ge feedback på vården eller våra tjänster.