Nödnumret 112

Coronarådgivningstelefon 

06 828 7499

Öppen vardagar kl. 8-16 och under veckoslutet kl. 8-16.
Gör så här vid misstanke om coronavirusinfektion

Hälsostationernas mottagningar

Öppna vardagar kl. 8-16.
Kontakta hälsostationen i ditt eget område:

Samjouren 116 117

Öppen dygnet runt 24/7. 
Innan du åker till jouren, ring 116 117.
Vardagar kl. 8-16 kontakta hälsocentralen i ditt område.

Förfrågningar gällande centralsjukhusets patienter:
Vardagar kl. 7.30-19.00 MÖCS information:
tfn 06 826 4338
Övriga tider: Samjouren tfn 040 653 4145 

Barnakuten

06 826 4444
för barn under 16 år
Öppen dygnet runt 24/7.

Förlossningar

06 826 4355
Öppen dygnet runt 24/7.

Tandvärksjouren

06 828 7450
mån-fre kl. 16-21, lör-sön kl. 8-21

Socialjouren

06 826 3002
Öppen dygnet runt 24/7.

Socialrådgivning

040 806 5093
vardagar kl. 9-12 och 13-14

Seri-stödcenter

för personer som utsatts för sexuellt våld
06 826 4344
Öppen dygnet runt 24/7.

Hjälptelefonen

 06 828 7288
Öppen vardagar mån-fre kl. 9–15.

Giftinformationscentralen

 0800 147 111
Öppen dygnet runt 24/7.

Elektroniskt uträttande av ärenden

Du kan också uträtta ärenden elektroniskt vid Soite, såväl inom hälso- och sjukvårdstjänster som inom socialtjänster. Du kan till exempel förnya recept och beställa tider eller anmäla din oro för en medmänniska. I Omapalvelu kan du ansöka om socialtjänster och socialförmåner elektroniskt.


Rekommendationsindex på Soite. Ju större NPS-talet är, desto nöjdare klienter har Soite. Det är redan bra om NPS-talet är positivt, och ett tal på över 50 kan anses vara utmärkt.

Sök

Är det något du inte hittar? Du kan använda vår sökfunktion bl.a. för att hitta sidor, adresser och telefonnummerRis och ros

Vi vill utveckla vår verksamhet. Ge feedback på vården eller våra tjänster.