Hälsotjänster ➔ Skolhälsovård ➔

Karleby skolhälsovård 

Finskspråkiga skolor:

Östra rutten

Lågstadier:

Halkokarin koulu, Halkokarivägen 20, 67300 Karleby
Tfn 040 488 2823 Nissilä Sari

Rytimäen koulu, Rytibacksvägen 16, 67400 Karleby  
Tfn 044 730 7952 Haimakainen Birgitta
förnamn.efternamn(at)soite.fi

Jokilaakson koulu, Älvdalsvägen 6, 67400 Karleby  
Tfn 044 730 8218 Karjula Vuokko
förnamn.efternamn(at)soite.fi

Torkinmäen koulu, Korpvägen 4, 67100 Karleby 
Tfn 044 730 7663 Leppälä Johanna
förnamn.efternamn(at)soite.fi

Kaustarin koulu, Kaustarvägen 15, 67100 Karleby  
Tfn 044 730 7663 Leppälä Johanna
förnamn.efternamn(at)soite.fi


Högstadium:

Hakalahden koulu, Matrosgatan 2, 67100 Karleby
Tfn 040 488 2823 Nissilä Sari
s.nissila(at)soite.fi

Torkinmäen koulu, Korpvägen 2, 67100 Karleby
Tfn 040 730 7663 Leppälä Johanna
förnamn.efternamn(at)soite.fi


Mellanrutten

Lågstadier:

Hollihaan koulu, Beckbruksvägen 4, 67200 Karleby
Tfn 040 489 2019 Teerikangas Hilkka
förnamn.efternamn(at)soite.fi

Isokylän koulu, Broändavägen 12, 67700 Karleby
Tfn 044 730 7993 Sydänmetsä Piia
p.sydanmetsa(at)soite.fi


Högstadium:

Isokulän koulu (yläkoulu), Torggatan 41 A, 67100 Karleby
Tfn 044 730 8218 Anttiroiko Henna
förnamn.efternamn(at)soite.fi


Västra rutten

Lågstadier:

Koivuhaan koulu, Mårdvägen 6, 67800 Karleby
Tfn 044 730 8218 Anttiroiko Henna
förnamn.efternamn(at)soite.fi

Mäntykankaan koulu, A. Chydeniusgatan 72, 67100 Karleby
Tfn 044 730 7677 Pura Pirjo
förnamn.efternamn(at)soite.fi

Ykspihlajan kouluPotinrannantie 15, 67900 Karleby

Tfn 040 806 5427 Juuri-Oja Emma
förnamn.efternamn(at)soite.fi


Högstadium:

Kiviniityn koulu, Granvägen 3, 67200 Karleby
Tfn 044 730 7650  Martonen Tiina
förnamn.efternamn(at)soite.fi


Nordöstra rutten

Lågstadier:

Ruotsalon koulu, Ruotsalo byavägen 72, 68300 Kelviå
Tfn 040 804 2621 Anttila Erika
förnamn.efternamn(at)soite.fi

Peltokorven koulu, Peltokorventie 371 A, 68300 Kelviå
Tfn 040 804 3282 Oravainen Niina
förnamn.efternamn(at)soite.fi

Kälviän kirkonkylän koulu, Skolgränden 3, 68300 Kelviå 
Tfn 044 730 7622 Mäkelä Eveliina
förnamn.efternamn(at)soite.fi

Marttilan koulu, Kelviåvägen 70, 68300 Kelviå  
Tfn 040 804 3282 Oravainen Niina
förnamn.efternamn(at)soite.fi

Rahkosen koulu, Rahkonenvägen 246, 68390 Rahkonen
Tfn 040 804 3286 Jaatinen Elina
förnamn.efternamn(at)soite.fi

Veikko Vionojan koulu, Vionojavägen 29, 68370 Ullava 
Tfn 040 804 3286 Jaatinen Elina
förnamn.efternamn(at)soite.fi

Högstadium:

Lucina Hagmanin koulu, Marttilagatan 1, 68300 Kelviå
Tfn 040 804 3282 Oravainen Niina
förnamn.efternamn(at)soite.fi


Norra rutten

Lågstadier:

Lohtajan kirkonkylän koulu, Karhintie 3, 68230 Lochteå
Tfn 044 730 7622 Mäkelä Eveliina
förnamn.efternamn(at)soite.fi

Marinkaisten koulu, Niemivägen 2, 68210 Maringais
Tfn 044 730 7622 Mäkelä Eveliina
förnamn.efternamn(at)soite.fi


Högstadium:

Lohtajan koulu, Alaviirrevägen 12, 68230 Lochteå
Tfn 044 730 7622 Mäkelä Eveliina
förnamn.efternamn(at)soite.fi


Svenskspråkiga skolor:

Lågstadier:

Chydenius skola, A. Chydeniusgatan 20, 67100 Karleby
Tfn 044 730 7954 Lillsunde Kia
förnamn.efternamn(at)soite.fi

Kyrkbackens skola, Vingegatan 18 E, 67100 Karleby
Tfn 040 806 5426 Nylund Nina
förnamn.efternamn(at)soite.fi

Såka skola, Gamla Skrabbvägen 15, 67500 Karleby
Tfn 044 730 7954 Lillsunde Kia
förnamn.efternamn(at)soite.fi

Villa skolaVingesgatan 18 E, 67100 Karleby

Tfn 040 806 5426 Nylund Nina
förnamn.efternamn(at)soite.fi

Öja skola, Öjavägen 454, 68550 Öja
Tfn 044 730 7954 Lillsunde Kia
förnamn.efternamn(at)soite.fi


Högstadiet:

Donnerska skolan, Hälsovägen 1, 67200 Karleby
Tfn 040 806 5426 Nylund Nina
förnamn.efternamn(at)soite.fi
 

Kontaktuppgifter

Ansvarsperson

Avdelningsskötare
Anu Vähärautio 
Tfn 040 806 5791
förnamn.efternamn(at)soite.fi

Tidsbeställning