Hälsotjänster ➔ Skolhälsovård ➔

Elektronisk tidsbeställning till skolhälsovården

Inom skolhälsovård används elektronisk tidsbeställning. Tid beställs elektroniskt till hälsoundersökningen som sker före inledandet av första klassen samt för femte- och sjundeklassisternas omfattande hälsoundersökning. Tid kan beställas när den egna hälsovårdaren informerat om det. Tid kan fortfarande även beställas per telefon.

Tiden kan även ändras och avbokas via den elektroniska tjänsten. Ändring och avbokning av tiden bör göras 24 timmar före mottagningstiden.

I de elektroniska tjänsterna sker identifieringen med nätbankskoder.


Den elektroniska blanketten för förhandsuppgifter

Inom skolhälsovård används även en elektronisk blankett för förhandsuppgifter som kan ifyllas via den elektroniska tidsbokningen.

Vi ber föräldrarna fylla i informationen om barnets hälsotillstånd i den elektroniska blanketten för förhandsuppgifter. Detta bör göras innan de kommer med barnet till den hälsoundersökning som sker innan skolgången inleds.


Tidsbeställning