Socialservice ➔ Seniorernas tjänster ➔

Kotiranta

Servicecentret Kotiranta finns nära Kannus centraltätort vid Lestijoki-älven. Kotiranta har 43 platser för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg och består av två avdelningar: Kotiranta (23 platser) och Jokiranta (20 platser). Vid servicecentret arbetar sjukskötare, närvårdare och hemvårdare. Läkartjänsterna ordnas av en privat serviceproducent.

Vid servicecentret Kotiranta har man inga särskilda besökstider utan släktingar och vänner till klienter är alltid välkomna på besök. Mer långväga gäster kan mot avgift äta i servicecentrets matsal när den är öppen.

Länkar:

Servicecentrets plan för egenkontroll (på finska)

Kontaktuppgifter

Servicecentret Kotiranta
Joki-Annalankatu 6
69100 Kannus

Serviceförman
Marja Hukari
tfn 040 804 2510

Kotirantas avdelning
Sjukskötarna
tfn 040 804 2513

Vårdarna
tfn 040 804 2514

Jokirantas avdelning
Sjukskötare
tfn 040 804 2516

Vårdarna
tfn 040 804 2517

Köket
tfn 044 474 5595


Serviceområdeschef för
serviceboende och anstaltsvård

Minna Mäkitalo-Rauma
tfn 044 780 9103