Hälsotjänster ➔ Hälsostationerna ➔

Karleby mottagning

Vid huvudhälsostationen vid Karleby hälsovårdscentral får du hjälp med dina hälsoproblem. Kontakta oss antingen elektroniskt eller per telefon, tfn 06 828 7310. Många ärenden som gäller din hälsa kan skötas smidigt elektroniskt eller per telefon. Då behöver du inte nödvändigtvis alls åka till hälsovårdscentralen. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården gör en bedömning av vårdbehovet och klientens vård inleds på basis av den.


När du ringer hälsostationens nummer, svarar en yrkesutbildad person. Om alla våra yrkesutbildade personer är upptagna, kan du lämna en begäran om återuppringning. Vi ringer upp dig så snart som möjligt.


Ifall arbetsgivaren har ett sjukvårdsavtal med företagshälsovården, ber vi patienten i första hand kontakta den egna företagshälsovården.


Elektroniska tjänster

Du kan kontakta mottagningen elektroniskt när det passar dig bäst. Vi svarar på ditt meddelande eller kontaktar dig så snart som möjligt  under tjänstetid.

  1. Logga in på Egenvårdstjänsten. För identifiering behöver du nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. Identifieringen sker via nättjänsten Suomi.fi.
  2. Klicka på "Meddelanden" på Egenvårdssidan för att skicka ett meddelande. Första gången du använder systemet ber det om ditt tillstånd för att skicka meddelanden.
  3. Klicka på "Nytt meddelande" och fyll i fälten i den elektroniska blanketten. Om du t.ex. vill skicka ett meddelande till mottagningen i Karleby och inte har en egen utsedd kontaktperson, välj "Karleby mottagning" som mottagare. Om du har en utsedd kontaktperson, välj som mottagare "Utsedd kontaktperson, mottagning".
  4. Skriv meddelandet och skicka det genom att klicka på "Skicka".


Avbokning av tid

Du bör avboka din tid så snart som möjligt efter att du fått förhinder eller senast dagen före din mottagningstid.  I annat fall tas det ut en bötesavgift.  Du kan avboka din tid genom att ringa hälsostationens telefonnummer under öppettiden.

Länkar:


Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.00

Kontaktuppgifter

Karleby mottagning
Mariegatan 28 (ingång B)
67200 Karleby 
Karta

Ta kontakt per telefon
tfn 06 828 7310

Du kan lämna en begäran om återuppringning vardagar redan kl. 7.30.

Fax: 06 835 2215

Telefonnumren till teamen på Karleby huvudhälsostation enligt första bokstaven i klientens efternamn:

  • Team 1.  A-J tfn 06 828 7311
  • Team 2.  K-O tfn 06 828 7312
  • Team 3.  P-Ö tfn 06 828 7313 


Ta kontakt elektroniskt


Till Egenvårdstjänsten


Laboratoriet, provtagning:

Nordlab


Om du behöver brådskande vård vardagar kl. 16-08 eller under ett veckoslut eller på en söckenhelg (dygnet runt) ring jourhjälpsnumret 116 117.

I nödfall ring 112.


Serviceområdeschef för mottagningstjänsterna

Nina Wikström
tfn 040 804 2145

Förnya ett recept

Om du behöver förnya ett recept kan du göra det smidigt via nätet på www.kanta.fi