Hälsotjänster ➔ Specialsjukvårdens avdelningar ➔

Kirurgiska avdelningen 10

På kirurgiska avdelningen 10 opereras och vårdas patienter inom följande specialiteter:

  • gastroenterologi (operationer inne i bukhålan)
  • endokrin kirurgi (huvudsakligen sköldkörtelkirurgi)
  • bröstkörtelkirurgi (huvudsakligen bröstcancer)
  • plastikkirurgi
  • urologi
  • thoraxkirurgi (kirurgi i brösthålan)
  • blodkärlskirurgi (huvudsakligen förträngningar i benen och halsartärerna)


Patienterna kommer till avdelningen med remiss. Kirurgiska avdelningen 10 har 28 vårdplatser.

Vårdplanerarna ger operationstid för patienterna. Målet i fråga om operationstiderna är att förverkliga vårdgarantin.

De patienter som kommer för en planerad operation och behöver undersökningar och förberedelser före operationen kallas till ett dagsbesök till kirurgiska polikliniken. Under besöket försäkrar man sig om att patienten lämpar sig för operationen. När det gäller andra planerade operationer intervjuas patienterna per telefon några dagar före operationen. Samtidigt ges handledning.

Patienterna kommer till avdelningen i regel på operationsdagens morgon.

Gastroenterologisk kirurgi

Inom gastroenterologi behandlas en del av bukhålans kirurgiska sjukdomar. Det är fråga om gall- och bukspottskörtelinflammationer, blödningar och inflammationer i matsmältningskanalen samt cancer i mag-tarmkanalen.

Det viktigaste utvecklingsområdet inom gastroenterologisk kirurgi är titthålskirurgi. Den används rutinmässigt inom gall- och antirefluxkirurgi samt vid behandling av återkommande ljumskbråck eller ljumskbråck på båda sidorna.


Endokrin kirurgi

De vanligaste patientgrupperna inom endokrin kirurgi är patienter som har en förstorad sköldkörtel eller sköldkörtelcancer.


Bröstkörtelkirurgi

Den största patientgruppen inom bröstkörtelkirurgin är bröstcancerpatienterna.


Plastikkirurgi

Huvudsakliga patientgrupper inom plastikkirurgi är patienter som har melanom och bensår eller som behöver rekonstruktion eller förminskning av bröstkörteln eller operation på grund av brännskador.


Urologi

De största patientgrupperna inom urologi är män som har en godartad prostataförstoring eller prostatacancer. Ett utvecklingsområde inom urologi är att ta i bruk de nyaste behandlingsformerna mot godartad prostataförstoring (laser, läkemedelsbehandling) och de nyaste läkemedelsbehandlingarna mot prostatacancer.


Thorax- och blodkärlskirurgi

De största patientgrupperna inom thorax- och blodkärlskirurgi är patienter som har förträngningar i benen eller halsartärerna, blodkärlskomplikationer på grund av diabetes eller lungcancer. Inom lungkirurgin görs största delen av operationerna som titthålskirurgi. De viktigaste ingreppen är lungbiopsier, behandling av pneumothorax (lungkollaps) och lungcanceroperationer.

Besöksbegränsningar

På grund av coronaviruset är besöksbegränsningar i kraft på centralsjukhuset tills vidare.

På sjukhuset och de allmänmedicinska avdelningarna tillåts 1-2 besökare som ska vara helt symtomfria. Det är viktigt att komma ihåg att det finns allvarligt sjuka personer på avdelningarna. Besökaren ska använda kirurgiskt mun-nässkydd och följa de coronarelaterade anvisningarna för hygien. Enheterna ska reservera kirurgiska mun-nässkydd att dela ut till besökare.


Besökstider 

Besöken varje dag kl. 14.00-15.00 och kl. 18.00-19.00.

Du kan komma överens om besök med avdelningens personal.


Kontaktuppgifter

Kirurgiska avdelningen 10 finns på våning 2 i c-flygeln på MÖCS (guidekarta).


Kansli
tfn 06 826 4310


Modulerna
tfn 040 653 4114,
040 653 4115 och
040 653 4116 


Avdelningssekreterare
tfn 06 826 4311


Vårdplanerarna (ärenden som gäller tidpunkten för operationen)
Vårdplanerarnas telefontid
mån-fre kl. 9-10

öron-, näs- och halssjukdomar
gynekologi, bröstkirurgi
tfn 06 826 4777

gastrokirurgi, urologi
tfn 06 826 4782

ortopedi, handkirurgi
tfn 06 826 4788

blodkärlskirurgi, plastikkirurgi, barnkirurgi, tand- och munkirurgi
tfn 06 826 4774


Tf avdelningsskötare
Hilkka Herlevi
tfn 040 653 4321


Specialist i gastrokirurgi
Avdelningsöverläkare
Misa Kokkonen


Specialist i thorax- och blodkärlskirurgi
Avdelningsöverläkare
Sandor Suba