Hälsotjänster ➔ Poliklinikerna och ingreppsenheterna ➔

Kirurgiska polikliniken

Kirurgiska polikliniken är en tidsbeställningspoliklinik vars tider är antingen remisstider (t.ex. remiss från en hälsocentralläkare eller en privatläkare) eller kontrolltider som har getts från avdelningarna eller kirurgiska polikliniken.


Poliklinikbesöket kan innefatta:

  • undersökningar och vårdåtgärder som görs i samband med mottagningen
  • små polikliniska operationer
  • gipsningar och byte av gips, specialgipsförband för diabetespatienter, ortoser
  • urologiska ultraljudsundersökningar och nålbiopsier i samband med dem
  • kystoskopi, dvs. undersökning av urinblåsan
  • polikliniska kontrastundersökningar av artärerna

Alla kirurgerna arbetar en del av sin arbetstid på polikliniken. Beroende på kirurgisk specialitet och på hur brådskande fallet är köar patienten för en polikliniktid från en vecka till några månader.

Expertsjukskötarna:

Specialutbildade expertsjukskötare håller egen mottagning på kirurgiska polikliniken. En specialutbildad sjukskötare fungerar som expert inom vårdarbetet i det mångprofessionella arbetsteamet.

Urologisk expertsjukskötare
tfn 0400 145 577

Gipssalens sjukskötare/sårvårdare
Telefontid: mån-tis och tors-fre kl. 8.30 - 9.00
tfn 040 653 4166

Stomiskötare
ons kl. 8-16
tfn 040 653 4164


Kontaktuppgifter

Kirurgiska polikliniken finns på våning 1 i huvudkorridoren i e-flygeln på MÖCS (guidekarta).


Öppen:
mån-tors 8.00 - 15.00
fre 8.00 - 14.00

tfn 06 826 4293

fax 06 826 4834


Ärenden som gäller polikliniktider och remisser:
mån-tors kl. 8.30-14.30
fre kl. 8.30-13.00
Sekreterare tfn 06 826 4293


Ärenden som gäller poliklinisk vård och polikliniska undersökningar:
mån-tis och tors-fre kl. 8.30 - 9.00
Sjukskötare tfn 06 826 4262


Vårdplanerarna (ärenden som gäller tidpunkten för operationen)
Vårdplanerarnas telefontid
mån-fre kl. 9-10


öron-, näs- och halssjukdomar
gynekologi, bröstkirurgi
tfn 06 826 4777

gastrokirurgi, urologi
tfn 06 826 4782

ortopedi, handkirurgi
tfn 06 826 4788

blodkärlskirurgi, plastikkirurgi, barnkirurgi, tand- och munkirurgi
tfn 06 826 4774


Tf avdelningsskötare
Kaija Sorvoja
tfn 040 653 4021


Överläkare
Annukka Kuusio
tfn 040 653 4397