Hälsotjänster ➔ Poliklinikerna och ingreppsenheterna ➔

Polikliniken för lungsjukdomar

Vid polikliniken för lungsjukdomar undersöker, vårdar och följer vi upp vuxna patienter som är till exempel från någon av de följande patientgrupperna och behöver specialsjukvård:

  • tuberkulos
  • sarkoidos
  • lungcancer
  • tröskdammlunga
  • lungtransplantation
  • astma
  • COPD


Sömnapné diagnostiseras och behandlingen av den inleds inom specialsjukvården.

I patienternas vård betonas god förberedelse inför undersökningar, stöd för patienten, handledning i undersökningssituationen och anvisningar om vården efter undersökningar.


Kontaktuppgifter

Polikliniken för lungsjukdomar finns på MÖCS medicinska poliklinik på våning 1, i c-flygeln mittemot röntgen. Guidekarta.


Öppen:

mån - tors kl. 8-16
fre kl. 8-14


Telefontid
mån-tors 14-15


Sjukskötare
tfn 06 826 4349

Du kan också lämna skötaren en begäran om återuppringning. Vi ringer då upp dig senast följande vardag.


Sömnapnéskötare
tfn 06 826 4323

Du kan också lämna en begäran om återuppringning till sömnapnéskötaren


Överläkare i lungsjukdomar
Hanna Rinne
tfn 06 826 4357


Specialister i lungsjukdomar
Marja Palomäki, Anastassia Polomskihh, Salla Fagerudd