Soite ➔ Mellersta Österbottens välfärdsområde

Mellersta Österbottens välfärdsområdeSocialvårds-, hälsovårds- och räddningstjänsterna kommer att överföras till Mellersta Österbottens välfärdsområde från och med den 1 januari 2023.

Inom den riksomfattande reformen av socialvårds-, hälsovårds- och räddningstjänster byggs en ny administrativ struktur som ansvarar för att organisera tjänsterna. I fortsättningen kommer välfärdsområdena att tillhandahålla social- och hälsovårdstjänster och räddningsväsendet i landskapen.

Mellersta Österbottens välfärdsområde består av Soite, Räddningsverket, en del av de anställda i Mellersta Österbottens kommuner och städer (till exempel skolkuratorer och skolpsykologer) och tre av Kårkullas enheter.


Information om välfärdsområdet


Mellersta Österbottens välfärdsområde är ett av Finlands 21 välfärdsområden.

68 021 invånare

Området består av städerna Karleby och Kannus och kommunerna Toholampi, Kaustby, Vetil, Halso, Lestijärvi och Perho.

Över 4 000 anställda

Personalen inom social- och hälsovården och räddningsväsendet i området överförs till Mellersta Österbottens välfärdsområde 1.1.2023.


Mot Mellersta Österbottens välfärdsområde

Som Finlands minsta välfärdsområde har Mellersta Österbottens välfärdsområde som sin styrka lätthet, smidighet och erfarenhet. I beredningen av välfärdsområdet har man som utgångspunkt haft att bevara och fortsätta utveckla allt det som fungerar bra och korrigera det som i varje fall behöver korrigeras. Ur klientens synvinkel är förändringen inte stor eftersom vi  haft Soite redan i fem år.

Strategiskt baserar sig välfärdsområdet på bekanta grunder och grundpelarna i  programmet Ett hållbart Soite. Målet med beredningsarbetet är att utnyttja Soites strategiska grundlinjer och varumärke och utvidga dem och uttrycka dem i ord på så sätt att de omfattar likvärdigt också räddningsväsendet. Meningen är att Soite i fortsättningen vårdar, betjänar samt också räddar.

Utgångspunkten har varit kontrollerad överföring av personal till välfärdsområdet samt förutseende, likvärdiga och hela servicekedjor nära människornas vardag. När vi övergår till välfärdsområdet betjänas invånarna i Mellersta Österbotten av en bekant och kunnig personal. Välfärdsområdets centrala strategiska tyngdpunkter är också i fortsättningen starka grundtjänster inom social- och hälsovården, räddningsväsendet och ett jourhavande centralsjukhus i området. Aktivt samarbete över välfärdsområdenas gränser och inom samarbetsområdet och samarbete med de närliggande välfärdsområdena är en del av Mellersta Österbottens strategi. Välfärdsområdet har dessutom en betydande intressebevakningsuppgift i landskapet. Vi betjänar invånarna på de båda inhemska språken. Verkningsfullhet uppnås genom mångformig service och strukturer som är hållbara både ekonomiskt och mänskligt. Vi har ett fem års försprång – vi lyckas nog! 

Läs ofta förekommande frågor gällande beredningen av Mellersta Österbottens välfärdsområde på välfärdsområdesvalets sida.

Förvaltningen och beslutsfattandet i välfärdsområdet

Mellersta Österbottens välfärdsområde är ett offentligrättsligt samfund som är separat från kommuner och staten och som har självstyre i sitt område. Vid välfärdsområdesvalet som ordnades i januari 2022 valdes det en välfärdsområdesfullmäktige för välfärdsområdet. Den ansvarar för välfärdsområdets verksamhet och ekonomi och utövar den högsta beslutande makten i välfärdsområdet. Välfärdsområdesfullmäktige inledde sin verksamhet 1.3.2022. Dess mandatperiod är fyra år. Välfärdsområdesfullmäktige beslutar bland annat om välfärdsområdesstrategin, förvaltningsstadgan, om välfärdsområdets ekonomi och val av medlemmar till organ.

Välfärdsområdesfullmäktiges ordförande är Asko Syrjälä och vice ordförande Mauri Lahti. Andra vice ordförande är Timo Sillanpää och tredje vice ordförande Sakari Telimaa. Välfärdsområdesfullmäktiges sammansättning finns längre ner på sidan.

Tillfälliga direktören för Mellersta Österbottens välfärdsområde är Soites verkställande direktör Minna Korkiakoski-Västi.

Sammansättningarna i organen i Mellersta Österbottens välfärdsområde finns listade nedan med ordinarie medlemmar och ersättare.

Välfärdsområdesstyrelsen för Mellersta Österbottens välfärdsområde

Välfärdsområdesstyrelsen leder välfärdsområdets verksamhet, förvaltning och ekonomi. Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse utsåg välfärdsområdesstyrelsen vid sitt sammanträde 7.3.2022. Till ordförande för välfärdsområdesstyrelsen utsågs Sari Innanen, till första vice ordförande Arto Alpia och till andra vice ordförande Kristiina Teerikangas.

Ledamöter
(Ordinarie ledamot, ersättare)
Sari Innanen (ordförande) (Centern), Eija Seppä (Centern)
Arto Alpia (vice ordförande) (Centern), Marja Hylkilä (Centern)
Kristiina Teerikangas (andra vice ordförande) (Socialdemokraterna), Ulla-Riitta Harju (Socialdemokraterna)
Pasi Kanniainen (Centern), Timo Pärkkä (Centern)
Timo Kivelä (Sannfinländarna), Matti Kalliokoski (Sannfinländarna)
Margita Lukkarinen (Svenska folkpartiet), Hans Snellman (Svenska folkpartiet)
Anna Nurmi-Lehto (Samlingspartiet), Jukka Ylikarjula (Samlingspartiet)
Tapio Pajunpää (Centern), Maija-Liisa Pulkkinen (Centern)
Piia Rautiola (Centern), Jussi Torppa (Centern)
Mauri Salo (Kristdemokraterna), Virpi Ali-Haapala (Kristdemokraterna)
Pirjo Urpilainen (Socialdemokraterna), Sirpa Orjala (Socialdemokraterna)
 
Välfärds- och framtidsnämnden
(ordinarie medlem, ersättare)
Tiina Isotalus (ordförande) (Socialdemokraterna), Marko Karjalainen (Socialdemokraterna)
Antti Saari (vice ordförande) (Centern), Jukka Kangasvieri (Centern)
Magnus Björkgren (Svenska folkpartiet), Vuokko Lahti (Kristdemokraterna)
Amelie Granvik (De gröna), Jaana Puumala (Vänsterförbundet)
Reetta Hjelm (Centern), Anneli Palosaari (Centern)
Pekka Kauppi (Samlingspartiet), Mikko Tamminen (Samlingspartiet)
Ulpu Keränen (Sannfinländarna), Tina Lindskog (Sannfinländarna)
Jarno Saukko (Centern), Kai-Eerik Känsälä (Centern)
Anja Törmä (Centern), Susanna Lindholm (Centern)

Revisionsnämnden
(ordinarie medlem, ersättare)
Tapani Hankaniemi (ordförande) (Centern), Esa Saari (Centern)
Helinä Marjamaa (vice ordförande) (Samlingspartiet), Miia Laakso (Samlingspartiet)
Hanna-Lea Ahlskog (Kristdemokraterna), Hannu Kippo (Kristdemokraterna)
Paula Henriksén (Socialdemokraterna), Ari Huuki (Socialdemokraterna)
Erkki Huuki (Centern), Elina Itäniemi (Centern)
Manolis Huuki (Sannfinländarna), Päivi Pihlajakangas (Sannfinländarna)
Riitta Rahkola (Centern), Ilkka Piispanen (Centern)

Välfärdsområdesvalnämnden
Sanna Kiviniemi (ordförande) (Centern)
Raimo Märsylä (vice ordförande) (Socialdemokraterna)
Leif Jakobsson (Svenska folkpartiet)
Irja Kivistö (Samlingspartiet)
Tuomo Ojala (Sannfinländarna)
Ersättare:
1. Raija Mannberg-Hillilä (Kristdemokraterna)
2. Nanna Jokela (De gröna)
3. Anton Meriläinen (Vänsterförbundet)
4. Aslak Kaljunen (Makten tillhör folket)
5. Mikko Nikkilä (Liike nyt)

Säkerhets- och räddningsnämnden
(Ordinarie medlem, ersättare)
Erkki Kerola (ordförande) (Samlingspartiet), Jari Orjala (Samlingspartiet)
Tuija Leivo-Rintakorpi (vice ordförande) (Centern), Sanna-Kaisa Göös (Centern)
Hannele Ilola (Kristdemokraterna), Eevi Fiskaali (Kristdemokraterna)
Merja Kivelä (Centern), Marja Tiala (Centern)
Eevi Kiimamaa (Vänsterförbundet), Mari Pitkänen (De gröna)
Toni Korkiala (Centern), Erkki Kuismin (Centern)
Tapio Peltokangas (Centern), Antti Isomöttönen (Centern)
Toni Syrjälä (Socialdemokraterna), Janne Ilola (Socialdemokraterna)
Ilpo Åivo (Sannfinländarna), Ville Leppälä (Sannfinländarna)

Nationalspråksnämnden
(ordinarie medlem, ersättare)
Marlén Timonen (ordförande) (Svenska folkpartiet), Hans Snellman (Svenska folkpartiet)
Linda Hagström (Makten tillhör folket), Leo Byskata (Kristdemokraterna)
Michael Hagström (Centern), Siv Kola (Centern)
Pia Sillanpää (Sannfinländarna), Sofia Hägglund (Sannfinländarna)
Jesper Sundström (Socialdemokraterna), Max Björkskog (Socialdemokraterna)
 
Valnämnd för proportionella val
(ordinarie medlem, ersättare)
Kai-Eerik Känsälä (ordförande) (Centern)
Sakari Ruisaho (vice ordförande) (Socialdemokraterna)
Pia Sillanpää (Sannfinländarna)
Ersättare:

1. Helinä Marjamaa (Samlingspartiet)
2. Mats Brandt (Svenska folkpartiet)
3. Vuokko Lahti (Kristdemokraterna)
4. Faisa Egge (De gröna)

5. Kauko Niemi (Vänsterförbundet)


Individsektionen
(ordinarie medlem, ersättare)
Tapio Pajunpää (ordförande) (Centern), Anna Niemelä (Centern)
Mauri Salo (vice ordförande) (Kristdemokraterna), Virpi Ali-Haapala (Kristdemokraterna)
Tomi Kivelä (Sannfinländarna), Matti Kalliokoski (Sannfinländarna)
Sirkka Juusela-Pekkarinen (Samlingspartiet), Jonas Heinola (Samlingspartiet)
Ulla-Riitta Harju (Socialdemokraterna), Pirjo Urpilainen (Socialdemokraterna)

Välfärdsområdesfullmäktige för Mellersta Österbottens välfärdsområde

Mellersta Österbottens välfärdsområde utövar välfärdsområdets beslutanderätt. De 59 fullmäktigeledamöterna valdes vid välfärdsområdesvalet i januari 2022. Fullmäktige inledde sin verksamhet 1.3.2022.

Asko Syrjälä (Centern) (ordförande)

Mauri Lahti (Socialdemokraterna) (första vice ordförande)

Timo Sillanpää (Sannfinländarna) (andra vice ordförande)

Sakari Telimaa (Samlingspartiet) (tredje vice ordförande)

Hanna-Lea Ahlskog (Kristdemokraterna)

Arto Alpia (Centern)

Mats Brandt (Svenska folkpartiet)

Magnus Björkgren (Svenska folkpartiet)

Hanna Cygnel (De gröna)

Faisa Egge (De gröna)

Emma Haapasaari (Socialdemokraterna)

Linda Hagström (Makten tillhör folket)

Pentti Haimakainen (Samlingspartiet)

Tapani Hankaniemi (Centern)

Ulla-Riitta Harju (Socialdemokraterna)

Reino Herlevi (Centern)

Reetta Hjelm (Centern)

Erkki Huuki (Centern)

Sari Innanen (Centern)

Tiina Isotalus (Socialdemokraterna)

Janne Jukkola (Centern)

Matti Kalliokoski (Sannfinländarna)

Pasi Kanniainen (Centern)

Pekka Kauppi (Samlingspartiet)

Virpi Karhu (Vänsterförbundet)

Tomi Kivelä (Sannfinländarna)

Hannu Kippo (Kristdemokraterna)

Toni Korkiala (Centern)

Kai-Eerik Känsälä (Centern)

Vuokko Lahti (Kristdemokraterna)

Veikko Laitila (Centern)

Tuija Leivo-Rintakorpi (Centern)

Ville Leppälä (Sannfinländarna)

Mika Lintilä (Centern)

Margita Lukkarinen (Svenska folkpartiet)

Helinä Marjamaa (Samlingspartiet)

Kauko Niemi (Vänsterförbundet)

Anna Nurmi-Lehto (Samlingspartiet)

Sirpa Orjala (Socialdemokraterna)

Tapio Pajunpää (Centern)

Anneli Palosaari (Centern)

Mauri Peltokangas (Sannfinländarna)

Tapio Peltokangas (Centern)

Maija-Liisa Pulkkinen (Centern)

Timo Pärkkä (Centern)

Piia Rautiola (Centern)

Sakari Ruisaho (Socialdemokraterna)

Antti J Saari (Centern)

Mauri Salo (Kristdemokraterna)

Pia Sillanpää (Sannfinländarna)

Hans Snellman (Svenska folkpartiet)

Emilia Teerikangas (Socialdemokraterna)

Kristiina Teerikangas (Socialdemokraterna)

Marja Tiala (Centern)

Marlén Timonen (Svenska folkpartiet)

Jussi Torppa (Centern)

Anja Törmä (Centern)

Pirjo Urpilainen (Socialdemokraterna)

Ilpo Åivo (Sannfinländarna) 


Välfärdsområdes- fullmäktiges sammanträden:

  • mån 16.5. kl. 13.00
  • mån 13.6. kl. 9.00

Vi ber allmänheten och mediernas representanter följa sammanträdet på distans via denna länk:

https://tallennus.telia.fi/live/G7KNHwOj2GDGXVzi

Godkännande resultat av välfärdsområdesvalet 27.1.2022:

Promemorior

Promemorior på finska sidan.