Hälsotjänster ➔ Poliklinikerna och ingreppsenheterna ➔

Utvecklingspolikliniken

I verksamheten betonas planering och uppföljning av rehabilitering för barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Dessutom betonas tidig rehabilitering och stöd för familjen. Det långsiktiga målet för arbetet är ett vuxenliv som är så självständigt som möjligt. Livet ska i så hög grad som möjligt basera sig på egna val. En annan tyngdpunkt är att hjälpa vid kriser samt vid problem i fråga om beteendet hos personer i olika åldrar.

I fråga om vuxna (över 25 år gamla) personer med intellektuell funktionsnedsättning är det i första hand basservicen inom handikapptjänsterna som ansvarar för specialomsorgens tjänster. Utvecklingspoliklinikens tjänster ordnas vid behov på basis av kontakt med handikappservicens socialarbetare och när man kommer separat överens om en fortsatt plan. Mer information ges av serviceområdescheferna.

De allmänna social- och hälsovårdstjänsterna är primära.


Tjänster

  • individuella bedömningar av funktionsnivå och kartläggning av familjers servicebehov
  • utarbetande av rehabiliteringsplan tillsammans med klient, anhöriga och andra samarbetsinstanser
  • nätverksarbete
  • tidig rehabilitering, VAKU-teamet (från finskans varhaiskuntoutus, dvs. tidig rehabilitering)
  • handledning vid och uppföljning av rehabiliteringen
  • hjälp i situationer som har att göra med intellektuell funktionsnedsättning
  • hänvisning till den service som behövs
  • regional utbildning och informering
  • arbetshandledning och konsulttjänsterKontaktuppgifter

Besöksadress:

Mariegatan 16 A
67200 Karleby
tfn 040 653 4521

Avdelningssekreterare
tfn 040 653 4521

Serviceområdeschef   
Veronica Joskitt
Tfn  050 555 0706

Socialarbetare
tfn 040 653 4493

Överläkare
Seija Raudasoja