Soite ➔ Utvecklingsverksamhet ➔

Utvecklingstjänster

Soites utvecklingstjänster har som mål att  i samarbete med verksamhetsområdena stödja och trygga klientorienterade, kompetenta och integrerade tjänster som utvecklas för kommuninvånarna. Utvecklingstjänsterna består av flera verksamhetshelheter:

Utvecklingstjänsternas uppgiftsområden - i samarbete med verksamhetsområdena inom Soite och utomstående samarbetspartnersUtomstående samarbetspartners:

 • Regionförvaltningsverket
 • Yrkeshögskolan Centria
 • NTM-centralen
 • Mellersta Österbottens förbund
 • Kpedu
 • Kommuner
 • Kommunförbundet
 • Karleby universitetscenter Chydenius
 • Andra utbildnings- och utvecklingsorganisationer
 • Andra sjukvårdsdistrikt
 • Institutet för hälsa och välfärd
 • TE-byrån
 • Valvira


Andra samarbetspartners:

 • Föreningar och organisationer
 • Församlingar
 • Företag


Vision:

Genom utveckling till välfärd - kompetens, delaktighet och förnyelse


Servicelöfte:

Utvecklingsenheten främjar klientorienterade och integrerade social- och hälsovårdstjänster för kommuninvånarna i samarbete med Soites verksamhetsområden.

   

Kontaktuppgifter

E-postadresserna har formen:
förnamn.efternamn(at)soite.fi

Delaktighets- och klientrelationschefen 
Jussi Salminen
tfn 044 780 9444


Chefsöverläkare
Pirjo Dabnell
tfn 040 653 4005


Chefsöverskötare
Piia Kurikkala
tfn 044 723 2350


Socialdirektör 
Tarja Oikarinen-Nybacka
tfn 040 804 2980


Kvalitetschef
Sari Timonen
tfn 044 723 2307


Utvecklingschef
Iiris Jurvansuu
tfn 044 780 9976


Utbildningschef
Maria Isokoski
tfn 044 723 2348


Välfärdskoordinator
Tuija Tuorila
tfn 040 8043391


Välfärdskoordinator
Henri Nevalainen
tfn 050 343 1409


Projektsekreterare
Marjo Andtbacka
tfn 040 806 5107


Enheten för primärhälsovård
Lotta Seppinen
tfn 040 4882807


Social- och patientombudsman 
Tina Sandström
tfn 044 7232309