Socialservice ➔ Seniorernas tjänster ➔

Kannelma

Kannelma är en enhet för serviceboende med heldygnsomsorg i Halso. Den har 20 vårdplatser och erbjuder vård och omsorg dygnet runt. Kannelma är belägen nära Halso centrum.

Vårt mål är att producera högklassiga, klientorienterade boendetjänster för äldre i vårt område till livets slut. Varje klient har en egen vårdare som gör upp en vård- och rehabiliteringsplan tillsammans med klienten och de anhöriga.

Serviceförmannen ansvarar för verksamheten vid enheten. Till vårdpersonalen hör två sjukskötare och nio närvårdare/primärskötare, ett vårdbiträde och två lokalvårdare.

Klädvården har ordnats som egen verksamhet, lokalvårdarna ansvarar för städningen och för matförsörjningen ansvarar Soites kök som finns vid Kannelma. Läkartjänsterna ordnas av en privat serviceproducent.

I vår enhet finns också åtta seniorbostäder som hör till hemvården. Hemvården ansvarar för den helhetsbetonade vården och omvårdnaden av klienter som bor i dessa bostäder.

Kannelma: Plan för egenkontroll (på finska)

Kontaktuppgifter

Servicecentret Kannelma
Kauppisentie 10
69510 Halso

Serviceförman 
Teija Hietala
tfn 040 804 5550

Sjukskötare
tfn 040 804 5551

Vårdarna/servicen
tfn 040 804 5552

Vårdarna/omsorgen
tfn 040 804 5553
köket tfn 040 804 5559