Hälsotjänster ➔ Röntgen och bilddiagnostik ➔

Isotopundersökningar och isotopbehandlingar

Isotopundersökningar

Isotopavdelningen finns på verksamhetsstället på Mellersta Österbottens centralsjukhus. Det ska beställas tid för undersökningarna, och anvisningar om förberedelser får du med brevet med din undersökningstid.

Kroppens funktioner kan undersökas med hjälp av kortlivade radioaktiva spårämnen, dvs. radioisotoper. Isotopen som används vid isotopundersökningen ges patienten vanligtvis som injektion i ett blodkärl eller i vävnaden. I vissa fall ges det radioaktiva läkemedlet genom munnen eller genom att andas in en gas. Avbildningsapparaten (gammakameran) producerar inte strålning.

Efter injektionen måste du vanligtvis vänta innan undersökningen kan påbörjas, så att spårämnet hinner söka sig till området som ska undersökas. Under undersökningen måste du ligga orörlig på undersökningsbordet. Gammakameran är nära kroppen för att man ska få bra och noggranna bilder.

Isotopundersökningar kan användas t.ex. för att undersöka kranskärlens blodcirkulation, njurfunktionen, skelettets ämnesomsättning eller hjärnreceptorernas funktion. Den strålningsdos du får kan vanligtvis jämföras med strålningsdos vid en vanlig röntgenundersökning.

Isotopbehandlingar

Vid isotopbehandlingar ges ett radioaktivt ämne som en kapsel genom munnen. Ämnet hamnar i vävnader vars funktion är rubbad, och strålningens uppgift är att förstöra den rubbade vävnaden lokalt (intern strålbehandling).Kontaktuppgifter

Verksamhetsstället på centralsjukhuset
Mariegatan 16-20, 67200 Karleby

Radiologins verksamhetsställe på centralsjukhuset finns på första våningen i centralsjukhusets huvudbyggnad (g-flygeln).
 
Tidsbeställning:
mån-fre kl. 8.00 - 15.00
tfn 040 653 4223