Projektet om hemvård för äldre och närståendevården för alla ålderskategorier

Vi utvecklar hemvården för äldre och stärker närståendevården för alla ålderskategorier


Projektet "Vi utvecklar hemvården för äldre och stärker närståendevården för alla ålderskategorier" är ett av spetsprojekten för Juha Sipiläs regering.

Projektets nationella mål är att tjänsterna för äldre och anhöriga är mer likvärdiga, samordnas bättre och stävjar kostnadsökningen. Målet är att öka mängden tjänster som tillhandahålls hemma och att utveckla deras innehåll så att det ska vara möjligt att bo tryggt hemma så länge som möjligt. Rehabilitering och förbättrande och upprätthållande av funktionsförmågan är en viktig del av alla tjänster. De äldre uppmuntras även till en aktiv livsstil där de tar själv ansvar. I den aktiva livsstilen bör näring, motion och sociala relationer vara centrala.

Närståendevårdarnas ork och välbefinnande stödjas. Seniorernas familjevård utvecklas så att den är ett verkligt alternativ både för långvarig och för kortvarig vård.

Till spetsprojektet "Vi utvecklar hemvården för äldre och stärker närståendevården för alla ålderskategorier" har anställts en förändringsagent för varje landskap. Förändringsagentens uppgift är att tillsammans med Soites aktörer skapa en samordnad helhet i fråga om de äldres tjänster i landskapet. Projektet varar till slutet av år 2018.

Obs! Projektet har avslutats 31.12.2018.Kontaktuppgifter

Förändringsagent för projektet om hemvård för äldre och närståendevården för alla ålderskategorier
Liisa Ahonen
tfn 040 489 2131
förnamn.efternamn(at)soite.fi