Socialservice ➔ Barnskydd ➔

Vård utom hemmet

Med vård utom hemmet avses ordnande av vård och uppfostran utanför hemmet för ett omhändertaget barn eller ett barn som behövt brådskande placering. Omhändertagande är det medlet som barnskyddsarbetet använder i sista hand för att trygga ett barns uppväxt och utveckling. Det är en åtgärd som innebär kraftigt intrång i de rättigheter som barnet har enligt grundlagen. Det är också ett intrång i det skydd för familjelivet som Europeiska människorättskonventionen garanterar.

Omhändertagande och vård utom hemmet tillgrips endast om omständigheterna i hemmet eller barnets uppförande allvarligt hotar barnets hälsa och utveckling. Omhändertagande eller placering i vård utom hemmet kommer i fråga endast om öppenvårdens stödåtgärder inte varit möjliga, lämpliga eller om de varit otillräckliga. Dessutom måste vård utom hemmet ha konstaterats vara för barnets bästa.

Syftet med vård utom hemmet är att trygga barnets harmoniska utveckling och välbefinnande enligt barnets individuella behov. Barnets vård utom hemmet kan ordnas som familjevård, som anstaltsvård eller på något annat sätt i enlighet med barnets behov.

Omhändertagandet gäller tills vidare. Målet under omhändertagandet är att återförena familjen. Omhändertagandet upphör senast när barnet fyller 18 år.

Information om omhändertagande:


Voikukkia - kamratstödsgruppen

Föräldrar till omhändertagna och placerade barn behöver stöd för att behandla krisen som orsakats av att familjen splittrats. De behöver stöd för att klara av svårigheterna som finns i bakgrunden och de utmaningar som den förändrade situationen föranlett. Föräldrarna och barnen är mycket viktiga för varandra också efter ett omhändertagande. Föräldrarna behöver information och förståelse både för att bemöta sin egen och barnets kris. De behöver också stöd för att bearbeta föräldraskapet och för samarbetet med myndigheter och fosterföräldrar.

I kamratstödsgruppen har föräldrarna möjlighet att diskutera omhändertagandet och sin egen situation med sådana som varit med om samma sak. De som leder gruppen är yrkesmänniskor från olika branscher. Du kan be om mer information om gruppen av socialarbetaren som ansvarar för barnets ärenden.


http://www.voikukkia.fi/


 


Kontaktuppgifter

Karleby
Villa Familjecenter
Hemgårdsvägen 4, 67600 Karleby
Karta 
tfn 040 806 5238, 040 806 5097 
fax 06 835 2402 


Barnskyddet i Karleby

Ledande socialarbetare Oili Hagström

tfn 044 780 9994


Barnskyddet i Kronoby

Serviceområdeschef Minna Lönnbäck 

tfn 044 780 9442


Barnskyddet i Lestijokidalen

Kannus, Toholampi, Lestijärvi


Kannus socialbyrå
Asematie 1 (PL 42), 
69100 Kannus

Karta


Ledande socialarbetare Ulla Siirilä

tfn 040 804 2720

Socialarbetare
tfn 040 804 4720 Barnskyddet i Perho ådal

Halso, Kaustby, Vetil, Perho


Familje- och socialcentret Pajala
Pajalantie 1, 69600 Kaustby
tfn 040 804 5720, 804 5721
Karta


Ledande socialarbetare Ulla Siirilä

tfn 040 804 2720


Ansvarsområdeschef för barnskyddet

Maarit Biskop

tfn 040 806 5151