Socialservice ➔ Seniorernas tjänster ➔

Hopijakumpu

Hopijakumpu är en serviceboendeenhet som erbjuder hemlikt boende i Ullava. Vi erbjuder serviceboende med heldygnsomsorg för äldre som inte kan bo hemma självständigt eller med hjälp av öppenvårdstjänster och anhöriga.

I vården av de äldre beaktar vi de individuella behoven och önskemålen. Varje klient har en egen utsedd vårdare. För klienterna görs upp en individuell vård- och serviceplan. Enligt oss är viktigt att i vårdarbetet stödja självständigheten och att bevara funktionsförmågan och självbestämmanderätten så länge som möjligt. Vi har ett rehabiliterande arbetssätt. Klienterna kan bo vid Hopijakumpu resten av sitt liv.

Till vår personal hör sjukskötare, primär- och närvårdare och ett vårdbiträde som tar hand om klienterna dygnet runt. Klädvård sköts av KokkoPesu, en lokalvårdare sköter städningen och för matförsörjningen ansvarar Soites kök vid Hopijakumpu.

Hopijakumpu består av 12 bostäder för en person med egen dusch och toalett samt av en demensenhet, Hopijakoti, som har 6 vårdplatser. Också bostäderna vid Hopijakoti är avsedda för en person, och i bostäderna finns egen dusch och toalett. Om klienten vill kan hen möblera sitt rum med egna föremål. Måltiderna sker i gemensamma utrymmen eller i det egna rummet. Klienterna har tillgång till gemensamma utrymmen där man t.ex. kan titta på TV eller läsa tidningar. När det är möjligt ordnar man också bingokvällar och olika utfärder. Vi får också besök med överenskomna mellanrum av en frisör, fotvårdare och massör. Dessutom får vi besök från församlingen och pensionsföreningar.

Soite ansvarar för klienternas vård och omvårdnad vid Hopijakumpu. SAS-arbetsgruppen beslutar om placering av klienter vid Hopijakumpu i enlighet med kriterier för serviceboende med heldygnsomsorg och för anstaltsvård.  SAS kommer från finskans selvitä, arvioi, sijoita, dvs. utred, bedöm och placera.


Länkar

Serviceboendeenhet Hopijakumpus plan för egenkontroll (på finska)

Kontaktuppgifter

Hopijakumpu servicecenter
Vanhanorppavägen 4
68370 Ullava
tfn 050 592 0495  
 

Demensenheten Hopijakoti
tfn 040 489 2189  


Serviceförman
Tanja Linnarinne
tfn 040 488 2986 

Serviceområdeschef för
serviceboende och anstaltsvård
Minna Mäkitalo-Rauma
tfn 044 780 9103