Socialservice ➔ Handikapptjänster ➔

Työtupa i Halso

Työtupa i Halso är ett verksamhetscenter där vi erbjuder dagverksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Via verksamhetscentret är det också möjligt att delta i öppet arbete, Green Care-verksamhet och arbetsträning.


Värden och verksamhetsidén vid Työtupa

Centrala värden i vår verksamhet är klientens självbestämmanderätt och delaktighet.

Etiska principer i verksamheten är klientens rätt att uttrycka sig, delaktighet, respekt för människovärdet och självbestämmanderätt. I vardagen försöker vi beakta klienternas individuella drag, behov och styrkor.

Grundpelare i vår verksamhet är servicens goda kvalitet och aktiv utveckling av servicen samt en yrkeskunnig personal som är ivrig och har motivation för sitt arbete.


Länkar:


Vardagen vid Työtupa

Klienterna deltar aktivt i att planera vår verksamhet bl.a. vid veckovisa möten. Vi beaktar klienternas behov av kommunikationsstöd så att var och en kan göra sin röst hörd.

Tack vare olika grupper på verksamhetscentret är det möjligt att beakta klientens individuella önskemål, behov och intressen i verksamheten.


Klientens funktionsförmåga bedöms och det utarbetas en individuell genomförandeplan för hen.

Målet är att utnyttja klientens förmåga, färdighet och kunnande. Genom dagverksamheten stöder vi klientens vardag och livshantering på ett så övergripande sätt som möjligt. Vi beaktar färdigheter som har att göra med självständighet. Med hjälp av stött beslutsfattande stärker vi de boendes möjligheter att utöva sin självbestämmanderätt.

Vi planerar, bedömer och utvecklar vår verksamhet tillsammans med klienterna och deras närstående.

Det är viktigt för oss att varje klient vill själv delta i vår verksamhet.

Öppet arbete

Klienterna inom arbetsverksamheten har också möjlighet att delta i öppet arbete.

Green Care-verksamhet

Green Care är naturassisterad arbetsverksamhet och är ett alternativ till verksamhet på ett verksamhetscenter. En klient kan söka sig till Green Care-verksamhet genom att kontakta ett verksamhetscenter.

Arbetsträning

På verksamhetscentret finns möjlighet att delta i en arbetsträningsverkstad där man lär sig arbetslivsfärdigheter.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Työtupa i Halso
Kauppisentie 12
69510 Halso
Karta


Postadress:
Työtupa i Halso
Kauppisentie 12
69510 Halso

Öppen:
mån-tors kl. 8-15, fre kl. 8-14
tfn 040 804 5885


Serviceförman
Teija Hietala
tfn 040 804 5551