Socialservice ➔ Handikapptjänster ➔

Työtupa i Halso

Työtupa i Halso är en enhet som erbjuder arbets- och rekreationsverksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. 


Värden och verksamhetsidén vid Työtupa

Utgångspunkten i verksamheten är respekt för människovärdet, förtroende och genomslagskraft. I vardagen vid Työtupa syns detta i att verksamheten är klientcentrerad, i att man försöker beakta varje klients individuella behov och i att man försöker garantera en trygg verksamhetsmiljö.

I vardagen vid Työtupa är det viktigt att stöda och öka klientens självständighet. I verksamheten vill man också främja hälsa och upprätthållande av personlig renlighet och hygien.

Målet i all verksamhet är att klienterna kan fungera som jämbördiga kommuninvånare genom att delta i evenemang och rekreationsverksamhet på orten.


Länkar:

Plan för egenkontroll för Työtupa i Halso (på finska)

Årsklocka för Työtupa i Halso, våren 2020 (på finska)


Vardagen vid Työtupa

Det viktigaste i arbetsverksamheten är klientens behov och välbefinnande. Målet är att ordna sådant arbete för var och en som motsvarar de individuella färdigheterna, och man ger också möjlighet till att lära sig nytt. Alla deltar turvis i köks- och städningsarbete i huset.


Det är viktigt i verksamheten att alla kan uttrycka sig och bli förstådda så bra som möjligt. I kommunikationen används teckenspråk och kunskaperna i teckenspråk upprätthålls genom regelbunden utbildning. Med hjälp av klarspråklig handledning och Picto-bilder gör man det lättare att förstå dagsschemat.


Motion och friluftsliv hör till den dagliga verksamheten vid Työtupa. Vi simmar och går på vattengymnastik regelbundet och klienterna deltar i handledd motionsidrott. Vid Työtupa fungerar man i ett nära nätverk med anhöriga och andra samarbetspartners. Vi försöker själv delta aktivt i verksamheten i området. Työtupa är alltid öppen för gäster.


I anslutning till Työtupa finns det en butik där man kan köpa varor som klienterna gjort. Vi gör även arbete på beställning.


Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Työtupa i Halso,
Kauppisentie 12, 69510 Halso
Karta


Postadress:
Työtupa i Halso
Kauppisentie 12
69510 Halso

Öppet:
mån-tors kl. 8-15, fre kl. 8-14
tfn 040 804 5885


Handledare för utvecklingsstörda
Kaija Kalliokoski
tfn 040 804 5885

Serviceförman
Vuokko Möttönen
tfn 040 804 3881