Soite ➔ Förvaltningen och beslutsfattandet ➔

Styrelsen

Styrelsen har som uppgift att leda och utveckla samkommunens verksamhet i enlighet med fastslagna strategier.

Styrelsen ansvarar för tillgången till social- och hälsovårds- och specialsjukvårdstjänster. Dessutom ansvarar den för koordinering av serviceproduktionen samt för de principer som styr verksamheten. Styrelsen utarbetar förslagen till verksamhetsplan och budget.


Sammansättningen i Soites styrelse 2021-

Medlem (ersättare)

Tapio Pajunpää, pj, Karleby (Jorma Kauppila, Karleby)

Tomi Kivelä, I vpj, Karleby (Minna Koskela, Karleby)

Pekka Nurmi, II vpj, Karleby (Sirkka Juusela-Pekkarinen, Kannus)

Kai-Eerik Känsälä, Kaustby (Eija Seppä, Kaustby)

Tina Lindskog, Kaustby (Ilpo Åivo, Vetil)

Hanna-Lea Ahlskog, Karleby (Mauri Salo Karleby)

Marko Karjalainen, Karleby (Jesper Sundström, Karleby)

Riitta Rahkola, Karleby (Reetta Hjelm, Karleby)

Hans Snellman, Karleby (Mats Brandt, Karleby)

Kristiina Teerikangas, Karleby (Marjo Salmi, Karleby)

Raija Potila,  Toholampi ( Marja Hylkilä, Toholampi)


Kommunernas representanter:

Halso: Taina Koskela (Veli-Matti Hotakainen),  Kannus: Anja Törmä (Hannele Ilola),  Lestijärvi: Sirpa Parkkila (Susanna Uusitalo)  

Styrelsens sammanträden 2021-:

 

Må 18.10.2021 klo 09.00

Må 25.10.2021 klo 09.00

Må 08.11.2021 klo 09.00

Må 22.11.2021 klo 09.00

Må 13.12.2021 klo 09.00


Föredragningslistor och protokoll

Protokollen och föredragningslistorna från Soites förvaltningsorgan finns i Dynasty-systemet:

Protokoll och föredragningslistor fr.o.m. 1.4.2021

Protokoll och föredragningslistor som publicerats före 1.4.2021

Kontaktuppgifter