Soite ➔ Förvaltningen och beslutsfattandet ➔

Styrelsen

Styrelsen har som uppgift att leda och utveckla samkommunens verksamhet i enlighet med fastslagna strategier.

Styrelsen ansvarar för tillgången till social- och hälsovårds- och specialsjukvårdstjänster. Dessutom ansvarar den för koordinering av serviceproduktionen samt för de principer som styr verksamheten. Styrelsen utarbetar förslagen till verksamhetsplan och budget.


Sammansättningen i Soites styrelse 2021-

Medlem (ersättare)

Tapio Pajunpää, ordförande, Karleby (Jorma Kauppila, Karleby)

Tomi Kivelä, första vice ordförande, Karleby (Minna Koskela, Karleby)

Jukka Ylikarjula, andra vice ordförande, Karleby (Sirkka Juusela-Pekkarinen, Kannus)

Kai-Eerik Känsälä, Kaustby (Eija Seppä, Kaustby)

Tina Lindskog, Kaustby (Ilpo Åivo, Vetil)

Hanna-Lea Ahlskog, Karleby (Mauri Salo Karleby)

Marko Karjalainen, Karleby (Jesper Sundström, Karleby)

Riitta Rahkola, Karleby (Reetta Hjelm, Karleby)

Hans Snellman, Karleby (Mats Brandt, Karleby)

Kristiina Teerikangas, Karleby (Marjo Salmi, Karleby)

Raija Potila,  Toholampi ( Marja Hylkilä, Toholampi)


Kommunernas representanter:

Halso: Taina Koskela (Veli-Matti Hotakainen),  Kannus: Anja Törmä (Hannele Ilola),  Kronoby: Seppo Filppula, Lestijärvi: Sirpa Parkkila (Susanna Uusitalo), Perho: Tapio Peltokangas (Matti Louhula)  

Styrelsens sammanträden 2022:

 

Mån 09.05.2022 kl. 09.00

Mån 30.05.2022 kl. 14.00 

Ons 08.06.2022 kl. 14.00

Mån 29.08.2022 kl. 09.00


Föredragningslistor och protokoll

Protokollen och föredragningslistorna från Soites förvaltningsorgan finns i Dynasty-systemet:

Protokoll och föredragningslistor fr.o.m. 1.4.2021

Protokoll och föredragningslistor som publicerats före 1.4.2021

Kontaktuppgifter

kirjaamo(at)soite.fi