Hälsotjänster ➔ Poliklinikerna och ingreppsenheterna ➔

Gastroenterologiska polikliniken

Vid polikliniken undersöker, vårdar och följer vi upp vården av vuxna patienter som har en sjukdom i tarmarna eller bukorganen. Största delen av verksamheten består av skopier, ingrepp i samband med skopier samt mottagningar.

I vården är patientens förberedelser viktiga. När en patient får bra instruktioner på förhand är det en garanti för att undersökningen eller åtgärden lyckas.

Till sjukdomsgrupperna hör inflammationer och sår i matstrupen, magsäcken och tolvfingertarmen samt celiaki och inflammatoriska tarmsjukdomar. Till sjukdomarna hör dessutom lever- och bukspottskörtelsjukdomar samt godartade och elakartade tumörer i bukorganen.


Mobilapplikationen BuddyCare hjälper patienter

Inremedicinska polikliniken har tagit i bruk mobilapplikationen BuddyCare för patienter som kommer till tjocktarmsendoskopi. BuddyCare gör det enklare för patienten att förbereda sig för åtgärden. Den gör det också lättare och smidigare att kommunicera med Soites vårdenhet. I applikationen skapas en vårdväg med tidsplan för patienten. Genom att följa den får patienten all information hen behöver vid precis rätt tidpunkt. Applikationen påminner till exempel om när det är dags att börja ta tarmtömningsläkemedlet.


Mobilapplikationen BuddyCare är att alternativ för patienter som vill använda en elektronisk kanal för patientbetjäning. Det gamla systemet med brev i pappersformat kvarstår ännu som ett parallellt system. Patienten får själv välja vilket system hen vill använda. BuddyCare fungerar på både finska och svenska.


Läs mer om BuddyCare


Kontaktuppgifter 

Gastroenterologiska polikliniken finns på MÖCS inremedicinska polikliniken på våning 1, i c-flygeln, mittemot röntgen (guidekarta).


Öppen:

mån - tors kl. 8-16
fre kl. 8-14


Telefontid
mån, tis och tors kl. 14–15

Sjukskötare (inre medicin)
tfn 06 826 4281

Sjukskötare (kirurgi)
tfn 06 826 4085

IBD-skötare
tfn 06 828 7430

Du kan också lämna skötaren en begäran om återuppringning. Vi ringer då upp dig senast följande vardag.


Gastroenterologer
Ilkka Vihriälä
Hans Henricson


Specialläkare i inre medicin
Arto Korkiakoski