Soite ➔ Föredragningslistor och protokoll

Fullmäktiges och styrelsens sammanträden

Samkommunens fullmäktige har sammanträde minst tre gånger per år.

Samkommunens styrelse har sammanträde en gång per månad med undantag av juli.Föredragningslistor och protokoll

Protokollen och föredragningslistorna från Soites förvaltningsorgan finns i Dynasty-systemet:

Protokoll och föredragningslistor fr.o.m. 1.4.2021

Protokoll och föredragningslistor som publicerats före 1.4.2021

Fullmäktiges sammanträden år 2022:

To 28.04.2022 kl. 13.00

Mån 30.05.2022 kl. 10.00

Vi ber allmänheten och mediernas representanter följa sammanträdet på distans via denna länk:

https://tallennus.telia.fi/live/R4z1A58GtNjQpoaX

Styrelsens sammanträden 2022:

 

Mån 09.05.2022 kl. 09.00

Mån 30.05.2022 kl. 14.00 

Ons 08.06.2022 kl. 14.00

Mån 29.08.2022 kl. 09.00