Soite ➔ Föredragningslistor och protokoll

Fullmäktiges och styrelsens sammanträden

Samkommunens fullmäktige har sammanträde minst tre gånger per år.

Samkommunens styrelse har sammanträde en gång per månad med undantag av juli.Föredragningslistor och protokoll

Protokollen och föredragningslistorna från Soites förvaltningsorgan finns i Dynasty-systemet:

Protokoll och föredragningslistor fr.o.m. 1.4.2021

Protokoll och föredragningslistor som publicerats före 1.4.2021

Fullmäktiges sammanträden år 2021:

Mån 30.8.2021 kl. 14.00

Mån 4.10.2021 kl. 10.00

Mån 29.11.2021 kl. 10.00

Vi ber allmänheten och mediernas representanter följa sammanträdet på distans via denna länk:

https://tallennus.telia.fi/live/R4z1A58GtNjQpoaX

Styrelsens sammanträden 2021-:

 

Må 18.10.2021 klo 09.00

Må 25.10.2021 klo 09.00

Må 08.11.2021 klo 09.00

Må 22.11.2021 klo 09.00

Må 13.12.2021 klo 09.00