Hälsotjänster ➔ Specialsjukvårdens avdelningar ➔

Specialsjukvårdens avdelningar

På Mellersta Österbottens centralsjukhus avdelningar vårdas patienter som behöver vård inom någon specialitet. Genom att klicka på rubrikerna kommer du till enheternas egna sidor. På sidorna beskrivs enheternas verksamhet, undersökningar och behandlingar.

Besöksbegränsningar

På grund av coronaviruset är besöksbegränsningar i kraft på centralsjukhuset tills vidare.

På sjukhuset och de allmänmedicinska avdelningarna tillåts 1-2 besökare som ska vara helt symtomfria. Det är viktigt att komma ihåg att det finns allvarligt sjuka personer på avdelningarna. Besökaren ska använda kirurgiskt mun-nässkydd och följa de coronarelaterade anvisningarna för hygien. Enheterna ska reservera kirurgiska mun-nässkydd att dela ut till besökare.


Besökstider 

Besöken varje dag kl. 14.00-15.00 och kl. 18.00-19.00.

Du kan komma överens om besök med avdelningens personal.