Hälsotjänster ➔ Förstavård ➔

Förstavårdscentralen

Soites förstavårdscentral ordnar förstavårdsservice och ansvarar för den akuta förstavårdsservicen i Mellersta Österbotten. Dessutom ansvarar den för transportuppdrag mellan vårdanstalterna i området.

Förstavårdscentralens verksamhet är fördelat på åtta stationer i hela området och den har jour dygnet runt varje dag på året.

Till områdets dagliga beredskap hör 10 förstavårdsenheter (=ambulanser) som utför ca 15 000 larm- och förflyttningsuppdrag per år. Förstavårdscentralen är en sakkunnigorganisation vars cirka 100 vårdare ansvarar för områdets dagliga säkerhet. Centralen sköter denna uppgift tillsammans med socialväsendet, hälso- och sjukvårdstjänsterna och andra myndigheter (polisen, räddningsverket, gränsbevakningsväsendet). Förstavårdscentralens verksamhet leds dygnet runt av förstavårdens jourhavande fältchef.

I nödsituation ring alltid 112.
Kontaktuppgifter

Tf förstavårdschef
Jukka Palokangas
tfn 040 652 4703

 

Ansvarsläkare för förstavården
specialläkare Jukka-Pekka Koskela
tfn 040 6524 652


Tf serviceområdeschef,
jour- och diagnostiktjänsterna
Sari Timonen
tfn 044 723 2307


Förstavårdens patientfakturering
Byråsekreterare
Tuija Herlevi
tfn 0400 145 501

 

Vi finns på Instagram: