Hälsotjänster ➔ Poliklinikerna och ingreppsenheterna ➔

Endokrinologiska polikliniken

På endokrinologiska polikliniken undersöker, vårdar och följer vi med patienter som har en sjukdom i endokrina körtlar. Sjukdomsgrupper är diabetes, sköldkörtelsjukdomar, sjuklig fetma, osteoporos, sjukdomar i kalciumomsättningen och tumörsjukdomar i endokrina körtlar.

På endokrinologiska polikliniken arbetar också en diabetesskötare, fotterapeut och näringsterapeut.

Till diabetesskötarens uppgifter hör planering av vård samt vägledning och uppföljning. Vägledning ges både som individuell handledning och grupphandledning för avdelningarnas och poliklinikernas patienter och deras anhöriga.

Nutritionsterapin är en del av patientens helhetsvård. Syftet med nutritionsterapin är att förebygga och behandla sjukdomar med hjälp av rätt näring. Ett gott nutritionstillstånd minskar komplikationer och gör att patienten återhämtar sig snabbare efter en sjukdom eller ett ingrepp. Näringsterapeuten ger både individuell handledning och grupphandledning för avdelningarnas och poliklinikernas patienter och deras anhöriga.

Fotterapeuten fungerar som sakkunnig i fråga om olika förändringar och funktionsstörningar på fötterna och behandlar dem vid behov. Syftet med fotterapi är att förebygga fotproblem samt att bevara och främja fotens goda funktion.


Kontaktuppgifter 

Endokrinologiska polikliniken
Karleby hälsostation
Mariegatan 28
67200 Karleby


Öppen:
mån - tors kl. 8-16
fre kl. 8-14


Kansliet
Sekreterare/Sjukskötare
tfn (06) 826 4249
Telefontid
mån, tis och tors kl. 14-15
Du kan också lämna en begäran om att bli uppringd. Vi ringer då upp dig senast följande vardag.


Diabetesskötare Päivi Orava
tfn (06) 826 4286
Telefontid
mån, tis och tors kl. 14-15


Fotterapeut Niko Kauppinen
tfn (06) 826 4228
Telefontid
mån, tis och tors kl. 14-15


Näringsterapeut Minna Nykänen
tfn 06 826 4322
Telefontid
mån-fre kl. 8-9


Näringsterapeut Kati Nynäs
tfn 040 730 7963


Endokrinologer
Janne Kemppainen
Joni Klemola