Hälsotjänster ➔ Vård i livets slutskede ➔

Vård i livets slutskede inom serviceboendet och hemvården

Det är möjligt att ge vård i livets slutskede hemma inom hemvården. Hemvården samarbetar då med palliativa polikliniken och hemsjukhuset. Målet är att hjälpa patienten att klara sig hemma så länge som möjligt. I den bekanta och trygga hemmiljön ges vården i livets slutskede i samarbete i enlighet med vård- och serviceplanen som man kommit överens om med klienten och de anhöriga/närstående. Vid behov kan man även använda nattpatrullens tjänster.