Socialservice ➔ Handikapptjänster ➔

EKE-tuote i Kaustby

Arbetsverksamhet erbjuds för cirka 30 klienter: för klienter inom rehabiliterande arbetsverksamhet, för partiellt arbetsföra personer och för personer som genomgår mentalvårdsrehabilitering. Vi samarbetar också med kriminalvården.

Då EKE-tuote startade sin verksamhet valdes tryckeribranschen modigt som verksamhetsform. Under de senaste 30 åren har vi fått bestående kunder för våra tryckeriprodukter. Att göra riktigt tryckeriarbete inklusive efterbehandling är motiverande för klienterna och kräver stor noggrannhet. Hos oss är det viktigt att samarbeta, så att vi kan hålla de leveranstider vi har kommit överens om. Tryckeriets personal består av en ansvarig handledare och en arbetsledare.

Vi har en egen underleverantörsenhet för personer som genomgår mentalvårdsrehabilitering. För närvarande är vi underleverantör för sex företag. För klienterna är det viktigt att hålla fast vid dygnsrytmen. Viktigt är också få stöd av en social grupp som uppmuntrar till delaktighet. En handledare ansvarar för gruppen med personer som genomgår mentalvårdsrehabilitering.

Klientens totala välbefinnande är viktig, och vi förverkligar klientens rehabiliterings- och aktiveringsplan i praktiken tillsammans med klienten. Vi samarbetar med den psykiatriska regionpolikliniken, socialväsendet, en psykolog, hälso- och sjukvårdens olika enheter samt arbetskraftsförvaltningen. Dessutom erbjuder vi elever vid flera läroanstalter möjlighet till inlärning i arbetet och till att bekanta sig med arbetslivet.


Plan för egenkontroll för EKE-tuote och verksamhetscentret i Kaustby (på finska)

Verksamhetscentret i Kaustby

Butiken är öppen vardagar kl. 8-15.30. Kom gärna och bekanta dig med den!

Verksamhetscentret har erbjudit arbete och verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning från år 1987.

Verksamhetscentret är beläget i Kaustby i samma utrymmen som EKE-tuote. För närvarande är det 23 personer med intellektuell funktionsnedsättning i åldern 20-55 som deltar i arbets- och dagverksamhet. Klientens arbetsverksamhet vid verksamhetscentret styrs av en serviceplan som görs upp tillsammans med handikappservicens socialarbete, närstående och klienten. Serviceplanen förverkligas tillsammans med klienten och handledarna, antingen vid verksamhetscentret eller inom öppet arbete.

Vid verksamhetscentret arbetar tre handledare samt på deltid en handledare för öppet arbete. 

Vid verksamhetscentret tillverkas kort, presentartiklar, olika prydnadsföremål och beställningsarbeten för försäljning. Dessutom gör klienterna underleverantörsarbete. Det öppna arbetet är en del av arbetsverksamheten för verksamhetscentrets klienter. För närvarande gör klienterna öppet arbete bland annat i butiken, vid kommungården, vid hälsovårdscentralen, vid servicehuset samt tillsammans med gårdskarlen. Som motvikt till arbetet motionerar man mångsidigt, sjunger, besöker biblioteket och deltar i evenemang i området.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Einontie 3
69600 Kaustby
Kartan

tfn 040 804 5872
paino(at)kaustinen.fi

Tf serviceförman
Marko Hotakainen
tfn 040 804 3882


Ansvarig handledare
Pirkko Salo
tfn 040 804 5875

Servicehandledare
Päivi Torppa
tfn 040 804 5870

Arbetsledare
Kirsti Pekkarinen
tfn 040 804 5872

Underleverantörs-
handledare
Irja Kaunisto
tfn 040 804 5873

Byråsekreterare
Kirsi Katajaniemi
tfn 040 804 3900

Verksamhetscentret

Handledare
Anne Högnabba
tfn 040 804 5846

Ansvarig handledare
Pirkko Salo
tfn 040 804 5875

Handledare
Marja Tainio
tfn 040 804 5874


Handledare
Markus Lång
tfn 040 804 2325