Hälsotjänster ➔ Poliklinikerna och ingreppsenheterna ➔

Dialys- och njurenheten

På dialys- och njurenheten vårdas alla patienter inom Soites områden som har en njursjukdom. För vården ansvarar en läkare som är specialiserad i njursjukdomar samt sjukskötare som utbildats i njursjukdomar. Enheten fungerar som remisspoliklinik på samma sätt som de andra poliklinikerna. Patienterna kommer till polikliniken antingen med remiss från en hälsocentralläkare eller på basis av en konsultation från en annan specialitet inom sjukhuset.
  
På njurpolikliniken behandlas alla njursjukdomar. Polikliniken besöks av bl.a. predialyspatienter (när inledandet av den aktiva behandlingen närmar sig), peritonealdialyspatienter samt patienter som genomgått en njurtransplantation. Patienterna kan gå på uppföljning på njurpolikliniken i flera år innan den eventuella dialysen, dvs. behandlingen med en konstgjord njure, inleds.
 
På dialysavdelningen ger man handledning för peritonealdialyspatienterna (dialys som görs genom bukhinnan) så att de kan behandla sig självständigt. Det installeras en permanent kateter i bukhålan på patienten och via den byts vätskan 4-5 gånger om dagen. Den här behandlingen utför patienten själv hemma och besöker läkarmottagningen på njurpolikliniken en gång i månaden. Assisterad peritonealdialys är ett alternativ om patienten inte kan utföra dialyserna själv. Då försöker man ordna assisterad peritonealdialys genom att utbilda öppenvårdens personal. Uppföljningen av vården samt handledningen sker via njurenheten.

Samarbete och utbildningsdagar med personalen på hälsocentralerna och inom hemsjukvården i vårt sjukvårdsdistrikt har gjort det möjligt för äldre patienter som får dialysbehandling att bo hemma, på hälsocentralen i sin hemkommun eller på någon annan vårdenhet nära de anhöriga. 

På dialysavdelningen görs även hemodialys (dvs. behandling där blodet renas med hjälp av en dialysmaskin). Då kommer patienterna till behandling 2-3 gånger i veckan och åker hem efter behandlingen.

På dialys- och njurenheten finns 10 + 2 behandlingsplatser för hemodialys, och den är öppen sex dagar i veckan. Vi vårdar både vuxna och barn.
 
Vi fungerar inom samma ansvarsområde som intensivvårdsavdelningen. En del av intensivvårdsavdelningens personal arbetar även på dialysavdelningen.Kontaktuppgifter

Dialys- och njurenheten finns på MÖCS avdelning 2 i l-flygeln (guidekarta).

Avdelningssekreterare
Satu Maunumäki
(ärenden som gäller tidsbeställning, intyg eller fakturering kl. 8.00-16.00)
tfn 040 653 4255


I patientärenden får du gärna ringa kl. 9.30-11.30 eller 13.00-14.00.

Dialys

tfn 040 653 4412

Njurpolikliniken
tfn 040 653 4262 


Avdelningsskötare
Elina Hänninen
tfn 040 653 4090


Biträdande avdelningsskötare
Tea Verronen
tfn 040 804 2113


Ansvariga läkaren
Stefan Anderson
tfn 040 653 4035

Vi finns på Instagram: