Hälsotjänster ➔ Expertsjukskötarnas mottagningar ➔

Diabetesskötare

Diabetesskötarna ger handledning i början av sjukdomen och sköter regelbundna periodiska kontroller. Dessutom sköter de effektiviseringen av behandlingen i samarbete med läkare. Mottagningarna sker enligt tidsbeställning.

Diabetesskötarnas mottagning är avsedd för:
  • diabetiker med typ 2-diabetes
  • diabetiker med typ 1-diabetes vars vård och uppföljning har flyttats från specialsjukvården till primärhälsovården.

Målet med behandlingen av diabetes är ett liv som är så friskt och av så hög kvalitet som möjligt - nu och i framtiden. Målet är patientens välbefinnande och symptomfrihet varje dag samt förebyggande av komplikationer som diabetes orsakar.

Vid typ 2-diabetes är vård utan medicin grunden till allt. Detta innebär en hälsosam diet, regelbunden motion, att hålla vikten under kontroll och att inte röka. Om dessa metoder inte ger önskat resultat, är medicinering nödvändig. 

Diabetesskötarna fungerar som handledare och stöd för diabetikerns egenvård. En bedömning av hur vården genomförts görs tillsammans med klienten. Ett mottagningsbesök inbegriper bl.a. handledning i fråga om levnadsvanor, kontroll av fötterna, kontroll av medicineringen och laboratorieprov. Man kommer överens med patienten om kontrollbesök enligt det individuella behovet.  

Patienten kommer till mottagningen med remiss av en läkare eller skötare.  Tidsbeställning sker per telefon via den egna hälsostationen. Även tid för kontrollbesök beställs av patienten själv.

Diabetesskötarna är underställda ansvarsläkarna. Också till sidohälsostationerna har det utnämnts diabetesskötare. Inom Kronoby kommun har diabetesskötarna mottagning vid kommunens hälsostationer.

Ögonbottenfotograferingar

På hösten och på våren ordnas ögonbottenfotografering för diabetiker i åldern 10-75 år som har medicinering. Undersökningen utförs enligt läkarordination med 1-3 års mellanrum. De patienter som går på kontroller vid polikliniken för ögonsjukdomar fotograferas på centralsjukhuset. Med tanke på ögonbottenfotografering är regelbundna kontrollbesök hos diabetesskötaren viktiga.


Om tider för fotografering samt om tidsbeställningen annonseras närmare i tidningarna och på hälsocentralens hemsidor före fotograferingstidpunkten.

Fotvård

Konditionen på diabetikernas fötter undersöks av diabetesskötaren och läkaren som vid behov remitterar patienten till vård hos en fotvårdare.

Patienten står för självrisken på 25 € (första besöket varje år fr.o.m. 1.1.) och 7,50 € (följande besök, serievård). Avgifter uppbärs av patienter som har fyllt 18 år.

Kontaktuppgifter 

Karleby

Tidsbeställningar och förfrågningar
mån-fr kl. 7.30-16.00
tfn 06 828 7310


Diabetesskötare
mån-tors kl. 8.30-10.30
tfn 06 828 7315


Kronoby 

(Kronoby, Terjärv, Nedervetil)

Telefontid
tisdag 8.00 – 10.00
torsdag 10.00 - 11.30
tfn 040 489 2295


Älvdalarna

Kannus, Lestijärvi och Toholampi
Tidsbokning via hälsostationernas nummer
tfn 040 804 2000

Tidsbokningar och förfrågningar

mån - tors kl. 14.00 - 15.00


Dunkars (Halso, Kaustby, Vetil) och Perho

Tidsbokningar och förfrågningar

mån - tors kl. 14.00 - 15.00
på Dunkars hälsocentrals nummer, tfn 040 804 5000