Soite ➔ Kommunikation ➔

Symtombedömningar och en digital vårdväg som stöd för klienten – utbudet på elektroniska tjänster växer i Soite

10.12.2021


Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite utvecklar kontinuerligt elektroniska tjänster som är oberoende av tid och plats. De elektroniska kanalerna för att uträtta ärenden fungerar vid sidan om och som alternativ till traditionella kanaler i den digitala tidsåldern. De är en central del av det moderna serviceutbudet inom social- och hälsovården.

Under det gångna året har Soite tagit i bruk flera symtom- och servicebedömningar i Omaolo-tjänsten. Tanken bakom symtombedömningar är att klienten kan fylla i en symtombedömning elektroniskt när det passar hen bäst, och när klienten gör detta får hen anvisningar för att kunna lösa sitt hälsoproblem. Beroende på situationen kan dessa vara egenvårdsanvisningar eller till exempel en uppmaning om att söka sig till jouren.

Om hälsoproblemet inte kräver akut vård men det krävs en bedömning av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, erbjuder tjänsten en möjlighet att sända den ifyllda symtombedömningen till en yrkesutbildad person inom Soite. Efter det kontaktar en yrkesutbildad person klienten och kommer överens om fortsatta åtgärder.

Allt som allt har Soite i bruk 13 olika symtombedömningar inom hälso- och sjukvårdstjänsterna och servicebedömningar inom socialvårdstjänsterna. Inom socialvårdstjänsterna har man i bruk servicebedömningarna gällande personlig assistans, rörelseförmågan utanför hemmet och vård av närstående.

Inom hälso- och sjukvårdstjänsterna har man i bruk bland annat symtombedömningarna för urinvägsinfektion, misstanke om könssjukdom, ländryggssmärta och ländryggsskada.

- Den överlägset mest använda symtombedömningen är ändå symtombedömningen för coronavirusinfektion som har blivit bekant för många invånare i Soites område under coronavirusepidemin, berättar projektchef Heidi Luomala.

Om symtomen tyder på coronaviruset och situationen kräver coronaprovtagning, visar den elektroniska tjänsten vilka tider som är lediga i provtagningen. Klienten kan sedan efter stark autentisering boka den lämpligaste tiden. När en klient kommer för provtagning har den yrkesutbildade personen redan alla nödvändiga uppgifter om klienten. En betydande del av dem som kommer för coronaprovtagning i Soites område bokar sin tid via symtombedömningen.


Soite utvecklar kontinuerligt elektroniska tjänster som är oberoende av tid och plats. Under det gångna året har man tagit i bruk flera olika symtom- och servicebedömningar och i december inleddes ett pilotprojekt om digital vårdväg för patienter med kranskärlssjukdom.

I december inledde Soite ett pilotprojekt om Hälsobyns digitala vårdväg för patienter med kranskärlssjukdom. Hälsobyn är en sida som är öppen för alla och den består av olika hus i vilka man samlat information om och stöd för olika livssituationer och symtom. Hälsobyns digitala vårdväg å sin sida öppnas för en klient utifrån en remiss eller en vårdrelation vid den enhet som vårdar klienten.

Via den digitala vårdvägen får patienten information om sin sjukdom och behandlingen av den och kan förmedla information om egen uppföljning och kommunicera med en yrkesutbildad person. Efter den digitala vårdvägens pilotfas utvecklas tjänsten på basis av den feedback som fåtts och efter det tas den i mer omfattande bruk i vården av patienter med kranskärlssjukdom.

- Utnyttjandet av den digitala vårdvägen utesluter inte vård ansikte mot ansikte utan fungerar som stöd för den övriga vården, påminner Hälsobyns administratör Jonna Ström.

Soites elektroniska tjänster

Blogg