Socialservice ➔ Boende ➔

Boende

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite erbjuder boendetjänster i form av serviceboende och anstaltsvård för personer med intellektuell funktionsnedsättning och för handikappade samt för personer som genomgår mentalvårdsrehabilitering.

Kontaktuppgifter

Serviceboende och anstaltsvård för seniorer

serviceområdeschef
Minna Mäkitalo-Rauma
tfn 044 780 9103

SAS-koordinator (SAS = utred, bedöm, placera)
Marjo Pirttimaa
tfn 040 804 2140


Boendetjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning och för handikappade

SAS-koordinator (SAS = utred, bedöm, placera)
Marjo Pollarikoski
tfn 040 804 2126

serviceområdeschef
Sari Valkama
tfn 050 555 0706